Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Terveydenhuollon säteilyannostilastot

Terveydenhuollon säteilyannostilastot

STUKin ylläpitämästä annosrekisteristä kootaan säännöllisesti tilastotietoa työntekijöiden säteilyaltistuksesta. Päivitetyt tilastot löytyvät osoitteesta https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/tyontekijoiden-suojelu-ja-sateilymittaukset/tyontekijoiden-sateilyaltistus. Tilastoissa on kuvattu henkilökohtaisessa annostarkkailussa olevien työntekijöiden lukumääriä ja säteilyannoksia toimialoittain.

Alla olevassa diagrammissa on kuvattu terveydenhuollon efektiivisten säteilyannosten summia viime vuosien ajalta. Eniten altistutaan avolähteistä tulevalle säteilylle, vaikka avolähteiden parissa työskenteli vain kymmenen prosenttia henkilökohtaisessa annostarkkailussa olevista työntekijöistä vuonna 2020. Suurimmat säteilyaltistukset mitataan vuodesta toiseen terveydenhuollon röntgentoiminnassa. Röntgentoiminnassa säteilyaltistus kuitenkin mitataan suojainten päältä, jolloin efektiivinen annos on huomattavasti pienempi. Tilastoinnissa on vakiintunut käytäntö laskea efektiivinen annos jakamalla mitattu syväannos 30:lla.

Efektiivisten annosten summat terveydenhuollossa​​​​​​​
 
Terveydenhuollon röntgentoiminnan kollektiiviset efektiiviset annokset ovat olleet laskussa jo useamman vuoden ja lasku jatkui myös vuonna 2020. Työtavat ja kuvantamislaitteet ovat kehittyneet ja joissain työtehtävissä henkilökohtaisesta annostarkkailusta on voitu luopua. Tämä näkyy myös röntgentoiminnan työntekijöiden lukumäärien laskuna.