Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

STUKille raportoidut säteilyn käytön poikkeavat tapahtumat vuonna 2017

STUKille raportoidut säteilyn käytön poikkeavat tapahtumat vuonna 2017


STUKille ilmoitetaan noin yksi välittömästi ilmoitettava poikkeava tapahtuma noin 80 000 – 100 000 radiologista tutkimusta tai toimenpidettä kohden. Luvussa eivät ole mukana  tavanomaiset hammasröntgentutkimukset.

Vastaavasti vuosittain turvallisuusmerkitykseltään vähäisempiä, kootusti ilmoitettavia tapahtumia raportoidaan STUKiin keskimäärin yksi poikkeava tapahtuma noin 4000 – 5000 tehtyä röntgentutkimusta tai -toimenpidettä kohden. Isotooppitutkimuksissa poikkeavia tapahtumia ilmoitetaan yksi tapahtuma 1300 – 3000 tutkimusta kohden. Erilaisten tapahtumien suhteellisissa yleisyyksissä ei ole viime vuosina tapahtunut merkittäviä muutoksia.

Uuden säteilylain tultua voimaan, puhutaan poikkeavien tapahtumien sijasta säteilyturvallisuuspoikkeamista. Vuosittain kootusti ilmoitettavien tapahtumien jaotteluun on tulossa pieniä muutoksia. Asiasta tulee tietoa säteilyturvallisuuspoikkeamia ja niihin varautumista koskevaan STUKin määräykseen.

Lisätietoja säteilynkäytön poikkeavista tapahtumista löytyy STUKin nettisivuilta ja Säteilyn käyttö ja muu säteilylle altistava toiminta –vuosiraporteista.

Kuva 1. Terveydenhuollon säteilynkäytössä tapahtuvia poikkeavia tapahtumia raportoitiin vuonna 2017 Säteilyturvakeskukselle suunnilleen samaan tahtiin kuin aiempina vuosina.

 

Kuva 2. Vuonna 2015 otettiin käyttöön ilmoitusmenettely, jolla turvallisuusmerkitykseltään vähäisemmät tapahtumat ilmoitetaan vuosittaisina koonteina. Ilmoitusaktiivisuus on hienoisessa kasvussa.

 

Kuva 3. Röntgentoiminnan poikkeavissa tapahtumissa vuonna 2017 altistuneet.

 

Kuva 4. Isotooppilääketieteen poikkeavissa tapahtumissa altistuneet.

 

Kuva 5. Tyypillisimmät poikkeavat tapahtumat röntgentoiminnassa.

 

Kuva 6. Isotooppilääketieteessä tapahtuneiden poikkeavien tapahtumien jaottelu.

 

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu terveydenhuollon uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu terveydenhuollon säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.