Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Magneettikuvaustoiminnan aloittamisesta ilmoitus STUKille

Magneettikuvaustoiminnan aloittamisesta ilmoitus STUKille

Uusi säteilylaki velvoittaa magneettitutkimuksia muualla kuin sairaaloissa tekevät ilmoittamaan toiminnan aloittamisesta Säteilyturvakeskukselle (STUK).

Laboratorionjohtaja Pasi Orreveteläinen STUKin ionisoimattoman säteilyn valvonta -yksiköstä toteaa, että uudella säännöksellä halutaan varmistaa, että toiminnanharjoittajat eivät huolimattomuuttaan tai vahingossa aiheuta terveyshaittaa ulkopuolisille. Ikävimmässä tapauksessa seinän takana tehty magneettikuvaus voisi vaikuttaa vaikka sydämentahdistimen toimintaan.

”Sairaaloissa ja terveyskeskuksissa magneettikuvaus on todennäköisesti järjestetty niin, että ulkopuoliset eivät vahingossa magneettikenttään joudu. Ilmoitusvelvollisuus koskeekin vain sellaisia kuvauslaitteita, jotka sijaitsevat esimerkiksi asuinkerrostaloissa. Myös rekka-auton perävaunussa kulkevat liikuteltavat laitteet ovat ilmoitusvelvollisuuden piirissä”, toteaa Orreveteläinen.

Säteilylakiehdotuksessa todetaan, että, magneettikuvausta aloittavan pitää tehdä STUKille asiasta ilmoitus 30 päivää ennen toiminnan aloittamista. STUKin tehtävä on varmistaa, että laite ja käyttöpaikka ovat asialliset eikä haittaa ulkopuolisille käytöstä ole. Ilmoitusvelvollisuus koskisi myös toiminnan olennaisia muutoksia. Jo käytössä olevien magneettikuvauslaitteiden osalta ilmoitus STUKille pitäisi tehdä kolmen kuukauden kuluessa lain voimaantulosta.

”Kyseessä on siis ilmoitus, lupaa toimintaan ei STUKilta tarvita”, sanoo Pasi Orreveteläinen.
STUKissa on yhä pohdinnan alla keinot, joilla toiminnan harjoittajat tavoitetaan. Yksi varteenotettava mahdollisuus olisi tehdä yhteistyötä magneettikuvauslaitteiden valmistajien ja maahantuojien kanssa. Heidän avullaan laitteiden käyttäjät olisi tavoitettavissa riittävän kattavasti, arvelee laboratorionjohtaja Orreveteläinen.

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu terveydenhuollon uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu terveydenhuollon säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.