Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

STUK selvittää tämän vuoden tutkimusten määrät ensi vuoden alussa

STUK selvittää ensi vuonna, kuinka paljon säteilyä käyttäviä tutkimuksia terveydenhuollossa tänä vuonna tehdään. STUK pyytää luvanhaltijoita varmistamaan jo etukäteen, että tutkimustiedot ovat tuolloin saatavilla.

Kysely tämän vuoden tutkimusmääristä lähetetään toiminnanharjoittajille lupakohtaisesti vuoden 2022 alussa. Säteilylain neljänteentoista pykälään perustuva kysely koskee radiologisia tutkimuksia ja toimenpiteitä sekä isotooppitutkimuksia ja -hoitoja. Isotooppitutkimuksista ja -hoidoista kerätään myös annostietoja.

Kyselyssä kerätään samoja tietoja kuin vuotta 2018 koskevassa tutkimusmääräkyselyssä ja tarkoituksena on seurata säteilyn käytön trendejä Suomessa. Kyselyistä saadaan perustietoa säteilyn käytöstä radiologisten ja isotooppiyksiköiden sekä STUKin käyttöön. Lisäksi tutkimusmääristä tehdään kansainvälistä vertailua.

Selvityksien pohjalta laaditaan raportit radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määristä sekä isotooppitutkimuksista ja -hoidoista vuonna 2021. Raporttien pohjana olevat tiedot julkaistaan myös  avoimena datana STUKin nettisivuilla.