Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilylain uusia vaatimuksia noudatetaan hyvin

Säteilyturvakeskus selvitti uudistuneen säteilylainsäädännön vaatimusten noudattamista terveydenhuollon ja eläinlääketieteen säteilyn käyttöön kohdistetulla valvontaprojektilla. Projektissa tehtiin 47 tarkastusta, jotka kohdistuivat yhteensä 58 säteilyn käyttöpaikkaan 11 eri sairaanhoitopiirin alueella.

Uusia vaatimuksia noudatetaan tulosten perusteella hyvin. Erityisesti yliopisto-, keskus- ja aluesairaaloissa havaittiin vain vähän puutteita. Tarkasteltaessa kaikkia toiminnanharjoittajia kokonaisuutena eniten puutteita havaittiin säteilytoiminnan johtamisjärjestelmän ajantasaisuudessa.

Tulosten perusteella terveydenhuollon toiminnanharjoittajat olivat suunnitelleet ja toteuttaneet säteilyturvallisuusasiantuntijan käytön vaatimukset aikaisempien lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan käytön tapojen mukaisesti. Eläinröntgentoiminnassa asiantuntijan käytön toimintatavat olivat vielä vakiintumatta. Valtaosa toiminnanharjoittajista oli aloittanut turvallisuusarvioiden laatimisen ennen siirtymäajan umpeutumista, mutta työ oli vielä lähes puolelta vastaajista kesken tarkastusten aikana.

Linkki: Säteilylain uusien vaatimusten toteutuminen säteilyn käytössä (STUK-B 262)