Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyturvakeskuksen ylläpitämään annosrekisteriin tallennetaan tiedot kaikista säteilyn annostarkkailussa olevista työntekijöistä. Tietoja käytetään säteilytyöntekijöiden terveyden ja säteilyturvallisuuden varmistamiseen

Muutokset annosrekisterin tietosisältöön

Annosrekisteriin tallennetaan nykyisin myös tieto toiminnanharjoittajasta aiemman työnantajatiedon lisäksi. Muutos perustuu joulukuussa 2018 voimaan tulleeseen säteilylakiin. Jokaisen annosmittareita tilaavan tulisi olla yhteydessä annosmittauspalveluun ja ilmoitettava tarvittavat tiedot. Samalla on hyvä tarkistaa, että tilaukseen on merkitty kaikkien henkilökohtaista annosmittaria käyttävien viralliset nimitiedot. Annosmittauspalvelu toimittaa tiedot annosrekisteriin annostietojen lähettämisen yhteydessä.

Yhteenveto annosrekisteristä

STUKissa on siirrytty sähköiseen asiointiin. Työnantajat, joiden työntekijöille on säteilyaltistuksen vuoksi järjestetty henkilökohtainen annostarkkailu edellisen vuoden aikana voivat saada STUKin annosrekisteristä vuosittaisen yhteenvedon. Yhteenveto lähetetään viikolla seitsemän sähköisesti, mikäli säteilyturvallisuusvastaavalla (STV:lla) on käyttöoikeus annosrekisterin extranettiin. Postitse STUKtoimittaa yhteenvedon vain erillisestä pyynnöstä.

Annosrekisterin extranet

Extranetin käyttöoikeuksia voi hakea tältä sivulta löytyvällä lomakkeella: https://www.stuk.fi/stuk-valvoo/sateilyn-kayttajalle/hae-turvallisuuslupaa-tai-ilmoita-muutoksesta/lomakkeet/annosrekisteri