Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Hevosille kaupallisista syistä tehtävät röntgentutkimukset

Röntgentutkimukset ovat tulleet osaksi hevoskauppaa. Ravihevosen tai ratsun läpivalaisu kertoo ostajalle muuten näkymättömiin jäävää tietoa eläimen kunnosta.

Kaupanteon yhteydessä tehtävät röntgentutkimukset eivät liity varsinaisesti eläimen terveydestä huolehtimiseen vaan tutkimusten syy on puhtaasti kaupallinen. Näitäkin säteilyä käyttäviä tutkimuksia tehtäessä on tutkimusten tekijöiden ja avustajien säteilyturvallisuudesta aina huolehdittava.

Hevoskauppaa käydään myös maiden rajojen yli, joten ilmiö on Suomenkin osalta kansainvälinen ja kiinnostaa Suomen lisäksi myös muiden maiden säteilyturvallisuusviranomaisia.

Euroopan kansallisten radiologisen säteilysuojelun viranomaisten yhteenliittymä, HERCA (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities), teetti vuonna 2018 hevosille röntgentutkimuksia tekeville toiminnanharjoittajille kyselyn.  Kyselyllä selviteltiin hevosille ennen hankintaa tehtäviä röntgentutkimuksista. EU:n laajuisen selvityksen Suomen osuudesta huolehti STUK.

STUK lähetti kyselyn Suomessa 25 toiminnanharjoittajalle ja sai vastauksen heistä kymmeneltä. Vastausten vähäisyyden takia kokonaisvaltaista kuvaa tutkimuksista ei pystytä pelkästään niihin perustuen muodostamaan. Saadut vastaukset kuitenkin auttavat STUKia kohdentamaan valvontaansa ja tekemään tarkastuksia ja lisäselvityksiä kaupallisista syistä tehtäviin röntgentutkimuksiin.

HERCA ja FEEVA (Federation of European Equine Veterinary Associations) työstävät  parhaillaan tutkimustuloksiin perustuen ohjeistusta näiden röntgentutkimusten tekemisestä. STUK on mukana tässä   yhteistyössä ja raportoi tuloksista, kun ne on julkaistu.