Säteilylaki ja -asetus STUKin nettisivuilla ja Finlex-palvelussa

Uudistunut säteilylainsäädäntö näppärästi netistä

Viime joulukuun puolivälissä tuli voimaan uusi säteilylaki (859/2018) ja sen nojalla annettu valtioneuvoston asetus ionisoivasta säteilystä (1034/2018), sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoivasta säteilystä (1044/2018) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus ionisoimattomasta säteilystä (1045/2018).

Uudet säädökset löytyvät julkisesta ja maksuttomasta Internet-palvelusta, Finlexistä osiosta ”Säädökset alkuperäisinä” tai ”Sähköinen säädöskokoelma”. Päivitetyt säädökset löytyvät osiosta ”Ajantasainen lainsäädäntö”. Säädökset löytyvät myös STUKin verkkosivuilta ja sieltä löytyvät myös säädösten perustelumuistiot https://www.stuk.fi/saannosto/sateilylainsaadannon-uudistus:


Säteilylainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä vanha säteilylaki (592/1991), säteilyasetus (1512/1991) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetus säteilyn lääketieteellisestä käytöstä (423/2000) kumoutuivat. Viimeksi mainitun asetuksen luvussa 8 olleita seulonta-asioita siirtyi myös valtioneuvoston asetukseen seulonnoista (339/2011), jonka muutos on valtioneuvoston asetus seulonnoista annetun valtioneuvoston asetuksen muuttamisesta (908/2018). Myös tämä löytyy edellä mainituilta STUKin Säteilylainsäädännön uudistus –verkkosivulta.

Säteilylain nojalla julkaistaan myös STUKin määräyksiä. Niitä on tähän mennessä annettu yhteensä kahdeksan kappaletta, joista yksi on annettu sekä säteilylain että ydinenergialain (990/1987) nojalla. Määräykset löytyvät Finlexistä osiosta ”Viranomaisten määräyskokoelmat”. Määräykset löytyvät myös STUKin verkkosivuilta, mistä löytyvät myös määräysten perustelumuistiot https://www.stuk.fi/saannosto/stukin-maaraykset:


STUK on määrännyt säteilylain ja ydinenergialain nojalla:

  • STUKin määräys vapaarajoista ja vapauttamisrajoista, SY/1/2018.

STUK on määrännyt säteilylain nojalla:

  • STUKin määräys työperäisen altistuksen selvittämisestä, arvioinnista ja seurannasta, S/1/2018.
  • STUKin määräys suunnitelmasta säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle sekä toimista säteilyturvallisuuspoikkeamien aikana ja niiden jälkeen, S/2/2018.
  • STUKin määräys turvallisuuslupaa edellyttävien säteilylähteiden turvajärjestelyistä, S/3/2018.
  • STUKin määräys suuritehoisten laserlaitteiden käytöstä, S/4/2018.
  • STUKin määräys ionisoimattoman säteilyn käytöstä kosmeettisessa tai siihen verrattavassa toimenpiteessä, S/5/2018.
  • STUKin määräys säteilymittauksista, S/6/2018.
  • STUKin määräys korkea-aktiivisen umpilähteen aktiivisuuden arvoista, S/1/2019.

STUKin määräyksiä on lisäksi valmistelussa ja lausunnolla olevista määräysluonnoksista saa tietoa STUKin verkkosivuilta Säteilylainsäädännön uudistus –sivulta https://www.stuk.fi/saannosto/sateilylainsaadannon-uudistus sekä oikeusministeriön ylläpitämästä palvelusta www.lausuntopalvelu.fi , jonka kautta voi myös kommentoida määräysluonnosta.

Säteilylainsäädännön kokonaisuudistuksen yhtenä muutoksena on lisäksi, että ST-ohjeet ovat jatkossa suositusluonteisia. STUKin päätökset sen sijaan ovat voimassa siihen saakka, kunnes ne kumotaan. Päätöksissä on muun muassa potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot ja terveydenhuollon laitteiden käytönaikaiset hyväksyttävyysvaatimukset, joista STUK määrää säteilylain nojalla myöhemmin.