Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Kuvantamisessa henkilöön kohdistettuun muuhun kuin lääketieteelliseen altistukseen tarvittavan lupamuutoksen saa maksutta ennen kesäkuun puoliväliä 2019

Kuvantamisessa henkilöön kohdistettuun muuhun kuin lääketieteelliseen altistukseen tarvittavan lupamuutoksen saa maksutta ennen kesäkuun puoliväliä 2019

Joskus ihmisten röntgenkuvaukseen voi olla muitakin kuin lääketieteellisiä syitä. Jos syy on muu   kuin lääketieteellinen, terveydenhuollon röntgentoiminnan turvallisuuslupa ei toiminnanharjoittajalle yksin riitä vaan kyseistä toimintaa varten  pitää olla erikseen  Säteilyturvakeskuksesta haettava turvallisuuslupa. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että lupamuutoksen jälkeen yksi turvallisuuslupa koskisi kahta erillistä toimintaa.

Kuvantamisessa henkilöön kohdistettua muuta kuin lääketieteellistä altistusta aiheuttavaa toimintaa ovat

 

  • entiset oikeuslääketieteelliset tutkimukset kuten panoraamakuvaus iän selvittämistä varten, rintakehän kuvaus tuberkuloosin löytämiseksi maahanmuuttajien terveystarkastuksen yhteydessä ja ihmisen kehoon piilotettujen esineiden tunnistaminen esimerkiksi salakuljetusepäilyssä sekä
  • säteilyä käyttävällä menetelmällä tehtävät terveystarkastukset työhön ottoa tai vakuutusta varten ja lasten ja nuorten fyysisen kehityksen arvioiminen urheilu-uran kannalta.


Säteilyturvakeskus käsittelee maksutta sellaiset tätä toiminnan lisäystä koskevat lupahakemukset, jotka on toimitettu sille kuuden kuukauden kuluessa Säteilylain (859/2018) voimaantulosta. Säteilylaki tuli voimaan 15.12.2018. Siirtymäajan jälkeen Säteilyturvakeskus perii lupamuutoksen käsittelystä maksun Säteilyturvakeskuksen suoritteista perittävistä maksuista annetun sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen (1259/2018) mukaisesti.


Alla on lisätietona asiaan liittyviä keskeisiä säännöksiä säteilylaista.


14 luku

Kuvantamisessa henkilöön kohdistettu muu kuin lääketieteellinen altistus

120 §

Soveltamisala

Tässä luvussa säädetään kuvattavan henkilön altistuksesta ionisoivalle säteilylle, kun altistus on muuta kuin lääketieteellistä altistusta.

121 §

Oikeutusarviointi

Toiminnanharjoittajan on vähintään viiden vuoden välein arvioitava, onko tässä luvussa tarkoitettu toiminta oikeutettua.