Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

TT-tutkimukset yleistyvät edelleen

Säteilyturvakeskus on koonnut vuoden 2015 radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden lukumäärät ja julkaissut niistä raportin nettisivuillaan.

Raportin mukaan Suomessa tehtiin vuonna 2015 noin 3,9 miljoonaa röntgentutkimusta eli 714 tutkimusta tuhatta asukasta kohti. Tutkimuksista noin 86 prosenttia oli perinteisellä tekniikalla tehtyjä natiiviröntgen- ja varjoaineröntgentutkimuksia, 11 prosenttia TT-tutkimuksia, yksi prosenttia läpivalaisu- tai TT-ohjattujen toimenpiteitä, yksi prosentti angiografioita ja yksi prosentti KKTT-tutkimuksia.

Lisäksi tavanomaisessa hammasröntgentoiminnassa tehtiin noin 1,9 miljoonaa hammasröntgentutkimusta.

Ultraäänitutkimuksia raportoitiin hieman alle 640 000 ja magneettitutkimuksia hieman alle 390 000 kappaletta. Raportoidut tutkimusmäärät eivät ole näiden tutkimusten osalta täysin kattavia.

Edelliseen vuonna 2011 tehtyyn tutkimusmääräkyselyyn verrattuna erityisesti TT-tutkimusten määrä kasvoi. TT-tutkimuksia tehtiin viime vuonna yhteensä yli 440 000 kappaletta, mikä on 35,1 prosenttia enemmän kuin vuonna 2011. Myös sairaanhoitopiirien välillä havaittiin suuria eroja asukaslukuihin suhteutetuissa tutkimusmäärissä.

Ensimmäisestä, vuonna 1984 tehdystä tutkimusmääräselvityksestä tähän päivään tultaessa röntgentutkimusten kokonaismäärä on laskenut yli 15 prosenttia.

 

Pään TT:n annos vastaa yli 100 keuhkojen PA-kuvaa ja vatsan TT:n lähes 500 keuhkojen PA-kuvaa.

 

Radiologisten tutkimusten ja toimenpiteiden määrät vuonna 2015 (STUK-B 207)