Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Pään alueen KKTT-tutkimuksille vertailutasot

Pään alueen KKTT-tutkimuksille vertailutasot

Pään alueen kuvantamiseen käytettyjen kartiokeilatietokonetomografialaitteiden määrä on kasvanut viime vuosina. Laitteet tulivat markkinoille 2000-luvun alussa ja nykyään niitä on Suomessa käytössä noin 80 kpl. Riippuen tutkimustyypistä, potilaalle aiheutuva annos voi KKTT-tutkimuksessa olla huomattavasti suurempi kuin esimerkiksi tavanomaisessa panoraamatutkimuksessa tai toisaalta selkeästi pienempi kuin tavanomaisessa tietokonetomografiatutkimuksessa.

STUK on asettanut KKTT-tutkimuksille vertailutasot, koska tarkastuksissa ja annoskeräyksen tulosten perusteella on havaittu, että KKTT-tutkimusten aiheuttamissa annostasoissa eri käyttöpaikoilla ja eri laitteilla saattaa samalla kuvausindikaatiolla olla monikymmenkertaisia eroja. Eroja ei ole kuitenkaan selkeästi havaittavissa eri laitevalmistajien tai laitemallien välillä, mistä voidaan päätellä, että erot annostasoissa johtuvat todennäköisesti puutteellisesta optimoinnista käyttöpaikoilla.

Asetetut vertailutasot perustuvat Sonja Turnbull-Smithin diplomityöhön: Cone-Beam Computed Tomograhy Examinations of the Head and Neck Region in Finland: Indications and Patient Radiation Dose.

Koska tarvittava kuvanlaatu ja näin ollen myös annostaso riippuvat paljon kuvausindikaatiosta, on vertailutasot annettu indikaatiokohtaisesti. Vertailutasot on asetettu Säteilyturvakeskuksen päätöksellä 12/3020/2016, joka astui voimaan 1.12.2016.

Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten pään alueen kartiokeilatietokonetomografiatutkimuksissa, päätös 12/3020/2016

Vertailutaso on etukäteen määritelty röntgentutkimuksen säteilyannoksen taso, jonka ei oleteta ylittyvän normaalikokoiselle potilaalle hyvän käytännön mukaan tehdyssä toimenpiteessä.