Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Oikeutusarvio huomion kohteena

Edistääkseen oikeutusperiaatteen toteutumista käytännön työssä Säteilyturvakeskus keskittyy tammikuun loppuun saakka röntgentoiminnan tarkastuksillaan normaalin tarkastusprotokollan lisäksi erityisesti oikeutusarviointiin.

Oikeutustarkastuksissa arvioidaan muun muassa, kuinka tarkasti lähettävät lääkärit, kuvauksista vastaavat lääkärit, röntgenhoitajat ja muu henkilökunta noudattavat oikeutuksen varmistavia toimintatapoja. Ovatko lähetteet riittävän hyvälaatuisia ja lähettämissuositukset käytössä? Ovatko työntekijät selvillä oikeutukseen liittyvistä periaatteista ja omista vastuistaan? Onko ohjeistus säteilyn käyttöpaikalla riittävää? Kuka informoi potilasta toimenpiteen hyödyistä ja riskeistä? Tarkistaako kukaan, onko pyydetty toimenpide tarkoituksenmukaisin vaihtoehto ja onko potilaalle tehty samankaltaisia kuvantamistoimenpiteitä äskettäin?

”Käyttöpaikoilla, joissa kliininen osaaminen ja röntgen toimivat hyvässä yhteistyössä, myös oikeutusarviointi näyttää sujuvan mallikkaasti”, toteaa tarkastaja Timo Helasvuo käytännön havainnoistaan oikeutustarkastuksilla. ”Jos taas organisaatio toimii niin, että esimerkiksi lähettävä lääkäri vaihtuu usein kesken potilaan hoidon tai konsultoiva radiologi toimii etänä eikä ole jatkuvasti tavoitettavissa, voivat lähetekäytäntö ja kommunikaatio ja niiden seurauksena oikeutusarviointi jäädä puutteellisiksi.”

Toisaalta Helasvuon mukaan etänä konsultoivan radiologin käyttö voi kyllä toimia oikein hyvin, jos systeemi vain on suunniteltu niin, että tiedetään milloin kenellekin voi soittaa.

”STUK käy tarkastuksissaan läpi käyttöpaikkojen oikeutukseen liittyviä ohjeistuksia ja arvioi, löytyykö ohjeista kaikki tarvittavat tiedot, jotta oikeutus toteutuisi kuvantamisen koko hoitopolussa. Syvemmälle toiminnan kehittämisen päästään kliinisissä auditoinneissa”, Helasvuo kertoo.

Oikeutustarkastuksia tehdään kuluvan talven aikana 18 maassa ympäri Eurooppaa osana Action Week -tarkastuskampanjaa. Kampanjan on lanseerannut Euroopan kansallisten radiologisen säteilysuojelun viranomaisten yhteenliittymä HERCA. Kampanjan tarkoituksena on löytää uusia toimintatapoja, joilla voidaan parantaa potilaiden säteilyturvallisuutta. STUK esitteli kampanjan marraskuun alussa Sädeturvapäivillä.

Oikeutusperiaatteen mukaan jokaisen lääketieteellisen kuvantamistoimenpiteen terveyshyötyjen tulee olla suuremmat kuin säteilyaltistuksen mahdollisten haittojen.