Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Isotooppilääketieteen TT-opas ohjeistaa oikeutukseen ja optimointiin

Isotooppilääketieteen TT-opas ohjeistaa oikeutukseen ja optimointiin

Säteilyturvakeskus on julkaissut oppaan isotooppilääketieteen TT-kuvauksista. Oppaalle on kysyntää, sillä TT-kuvaukset ovat entistä merkittävämpi osa isotooppitutkimuksia.

Isotooppitutkimuksen yhteydessä tehtyjen TT-kuvausten vaikutus suomalaisten säteilyaltistukseen on kasvussa sekä yksilötasolla että kollektiivisesti Vuosien 2006 ja 2012 välillä tällaisten kuvausten lukumäärä kahdeksankertaistui. Lisäksi optimoimattomana kuvaus voi jopa kaksinkertaistaa potilaan säteilyaltistuksen.

Uusi isotooppilääketieteen TT-kuvausopas on tarkoitettu koko isotooppiyksikön henkilökunnalle. Se on helppolukuinen ja kompakti johdatus tietokonetomografiakuvausten optimointiin SPECT-TT- ja PET-TT-tutkimuksissa. TT-kuvauksen optimoinnilla tarkoitetaan parasta kompromissia tutkimuksessa tarvittavan kuvanlaadun ja potilaalle aiheutuvan säteilyaltistuksen välillä.

TT-laitteet ovat viime vuosina yleistyneet isotooppiyksiköissä, kun vanhat gamma- ja SPECT-kamerat on korvattu SPECT-TT-kameroilla. Monelle klinikalle on tullut myös oma PET-TT-laite. Modaliteettina TT on kuitenkin melko uusi monessa yksikössä, joten sen käyttö ei ole kaikille tuttua.

Myös TT-kuvien käyttötarkoitukset ovat muuttuneet isotooppiyksiköissä. Aikaisemmin isotooppitutkimusten yhteydessä tehtiin TT-kuvaus pääasiallisesti vaimennuskorjausta ja anatomista paikantamista varten. Nykyään TT-kuvaus tehdään yhä useammin myös diagnostiikkaa varten. Diagnostiikkaa varten tehtävät kuvaukset edellyttävät parempaa kuvanlaatua ja tällöin myös potilaiden säteilyaltistus kasvaa, joten kuvausten optimoinnille on yhä suurempi tarve.

Oppaassa annetaan ohjeet SPECT- ja PET-tutkimusten yhteydessä tehtävän TT-kuvauksen oikeutuksen arviointiin ja eri tutkimuksissa tarvittavaan kuvanlaatuun. Kuvanlaadun tasot esitetään sanallisesti suhteessa toisiin kuvanlaadun tasoihin sekä esimerkkikuvin.

Oppaan esimerkkejä tarvittavasta kuvanlaadusta

 

Esimerkki erilaatuisista aivokuvista.


Julkaisuarkisto Julkari: Isotooppilääketieteen TT-opas

Paperikopion oppaasta voi tilata STUKin aulapalveluista (puh. 09 759 881)