Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Uusi suositus pienten röntgenyksiköiden syventävistä auditoinneista

Uusi suositus pienten röntgenyksiköiden syventävistä auditoinneista

Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (KLIARY) on julkaissut 24.1.2018 suosituksen pienten röntgenyksiköiden syventävistä auditoinneista. Suosituksessa annetaan aiheet, jotka on hyvä sisällyttää auditointiin, ja annetuille aiheille auditointikriteerit eli hyvän käytännön kriteerit.

Pienten röntgentutkimusyksiköiden syventävässä auditoinnissa suositellaan arvioitavan seuraavia aiheita:

  • Radiologisen toiminnan vastuut
  • Oikeutusarvioinnin toteutuminen käytännössä
  • Röntgenlähetteiden laatu
  • Kuvauskäytännöt (erityisesti lannerangan kuvauksissa, panoraamatomografiassa ja lasten kuvauksissa)
  • Röntgentutkimusten lausumiskäytännöt
  • Henkilöstön koulutus ja perehdytys
  • Lääketieteellisen fysiikan asiantuntemus
  • Laadunvarmistus
  • Säteilyturvallisuuspoikkeama

Kaikkien aiheiden kohdalla tarkastellaan aluksi, onko yksikössä tehty kyseisten aiheiden osalta omatoimisia arviointeja ja mitkä ovat niiden tulokset. Jos omatoimisissa arvioinneissa on toimipaikalla todettu ongelmia tai kehitystarpeita, selvitetään, onko näiden perusteella tehty korjaavia toimenpiteitä ja seurattu niiden vaikuttavuutta.

Suositus ohjeistaa ottamaan myös lasten kuvaukset mukaan tarkasteluun, vaikka niitä tehtäisiinkin vähän. Tutkimusten pieni lukumäärä ei oikeuta jättämään niitä pois tarkastelusta, vaan päinvastoin lisää tarkastelun tarvetta.

Uusi suositus, samoin kuin kaikki ryhmän aikaisemmat suositukset löytyvät KLIARYn uudistetuilta nettisivuilta osoitteesta www.kliininenauditointi.fi.

Mikä on KLIARY?

Kliinisen auditoinnin asiantuntijaryhmä (KLIARY) on THL:n asettama ja STM:n rahoittama auditointiorganisaatioista riippumaton asiantuntijaryhmä, joka koordinoi ja kehittää auditointitoimintaa ja arvioi auditointiohjelmia. Lisäksi ryhmän tarkoituksena on edistää hyvän laadun ja auditointikriteerien yhdenmukaisuutta.

Ryhmään on nimetty terveydenhuollon ammattilaisten lisäksi myös STUKin edustaja, joka toimii ryhmän sihteerinä. STUKin edustajana vuoden vaihteessa aloitti tarkastaja Juha Suutari.

24.1.2018. Pienten röntgentutkimusyksiköiden syventävät auditoinnit (pdf)

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu terveydenhuollon uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu terveydenhuollon säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.