Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Terveydenhuollon säteilynkäytön valvonnalle uusi johtaja

Terveydenhuollon säteilynkäytön valvonnalle uusi johtaja

Tekniikan tohtori Tommi Toivonen (40) on nimitetty STUKin säteilytoiminnan valvonta -osaston johtajaksi vuoden 2018 alusta lähtien. Tehtävä on määräaikainen ja jatkuu STUKin strategiakauden, eli vuoden 2022 loppuun.

Ennen johtajanimitystään Tommi Toivonen oli STUKin ionisoimattoman säteilyn valvonta -yksikön laboratorionjohtaja. Siinä työssä hänen vastuualueinaan olivat sähkömagneettisten kenttien, radiotaajuisen säteilyn ja optisen säteilyn turvallisuuskysymykset.

Säteilytoiminnan valvonta -osaston johtaja Tommi Toivonen

Säteilytoiminnan valvonta -osasto vastaa ionisoivan ja ionisoimattoman säteilyn käyttöön liittyvästä viranomaisvalvonnasta, mittanormaalien ylläpidosta ja näihin liittyvästä tutkimus- ja kehitystoiminnasta. Osasto valvoo ionisoivan säteilyn käytön turvallisuutta muun muassa terveydenhuollossa, teollisuudessa ja tutkimuksessa sekä ionisoimattoman säteilyn väestölle aiheuttamaa altistusta kuluttajapalveluissa ja -tuotteissa. Osasto pitää myös yllä kansallista säteilytyöntekijöiden annosrekisteriä ja toimii ionisoivan säteilyn annossuureiden kansallisena mittanormaalilaboratoriona.

Tommi Toivonen, mikä mielestäsi on erityisen hyvin toimivaa suomalaisen terveydenhuollon säteilysuojelussa?
Viranomaisen ja toiminnan harjoittajien hyvin toimiva ja luottamuksellinen yhteistyö. Yhtenä esimerkkinä tästä ovat STUKin ja säteilyn käyttäjien yhteiset turvallisuutta kehittävät selvitys- ja tutkimushankkeet. Keskusteluyhteys on avoin.

Mikä on suurin haasteesi uudessa työssäsi?
Säteilylain kokonaisuudistuksen aiheuttamien muutosten vieminen käytäntöön kentällä ja valvonnassa. Esimerkiksi viranomaisen, toiminnanharjoittajan ja lääketieteellisen fysiikan asiantuntijan roolit säteilyturvallisuudessa määritellään uudella tavalla. Tässä korostetaan toimijoiden vastuuta STUKin uuden strategian mukaisesti.

Mihin seuraavien viiden vuoden aikana pitäisi mielestäsi erityisesti kiinnittää huomiota terveydenhuollon säteilysuojelussa?
Säteilyturvallisuuden tilanne terveydenhuollossa on hyvä. Alalla kuitenkin tapahtuu lakimuutoksen lisäksi nopeita muutoksia niin tekniikassa kuin hallinnossakin. Tärkeintä on varmistaa, että muutoksessakin pystytään turvaamaan potilaiden ja työntekijöiden turvallisuus. On myös kaikkien etu, että hyvä yhteistyö viranomaisen ja toiminnanharjoittajien välillä säilyy.

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu terveydenhuollon uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu terveydenhuollon säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.