Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Poikkeavia tapahtumia vähiten torstaisin

Poikkeavia tapahtumia vähiten torstaisin

Säteilyturvakeskuksen selvitys osoitti, että kuvantamistoiminnassa sattuu torstaisin vähiten poikkeavia tapahtumia. Eri viikonpäivien välisiä eroja kannattaakin käyttää suunnittelun ja itsearvioinnin välineenä siten, että tavoitteena on poikkeavien tapahtumien kokonaismäärän vähentäminen.

Säteilyturvakeskus selvitti poikkeavien tapahtumien ilmaantuvuutta eri viikonpäivinä. Tuloksia esiteltiin IAEA:n International Conference on Radiation Protection in Medicine -kokouksessa Wienissä 11.–15. joulukuuta 2017.

Selvityksen aineistona käytettiin niitä diagnostisen kuvantamisen poikkeavia tapahtumia, jotka oli tapauskohtaisesti ilmoitettu Säteilyturvakeskukselle vuosina 2010–2017. Etukäteen oletuksena oli, että inhimillisistä syistä johtuvat poikkeavat tapahtumat eivät noudata tasajakaumaa, mutta muut tapahtumat ovat jakautuneet tasan eri viikonpäiville.

Selvityksessä ensimmäinen oletus osoittautui oikeaksi ja jälkimmäinen vääräksi. Viikonpäivien välillä havaittiin tilastollisesti merkitseviä eroja. Poikkeavien tapahtumien määrä oli pienin torstaisin arkipäiviä vertailtaessa.

Johtopäätöksenä esitettiin viikonpäivien välisten erojen käyttämistä suunnittelun ja itsearvioinnin välineenä siten, että tavoitteena on poikkeavien tapahtumien kokonaismäärän vähentäminen.

Varsinainen artikkeli aiheesta julkaistaan konferenssin julkaisussa ja posteri on ohessa.

Poikkeavien tapahtumien jakautuminen viikonpäiville (pdf)

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu terveydenhuollon uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu terveydenhuollon säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.