Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

STUK julkaisee oppaan säteilyn käytöstä kardiologiassa

STUK julkaisee oppaan säteilyn käytöstä kardiologiassa

Säteilyturvakeskus (STUK) julkaisee tänä vuonna oppaan säteilyn käytöstä kardiologiassa. Oppaassa annetaan käytännön tietoa henkilökunnan ja potilaan säteilysuojelusta ja esitellään tyypilliset potilaan ja henkilökunnan säteilyannokset.

Tuleva opas on tarkoitettu kaikille säteilyn käyttöön kardiologiassa osallistuville ammattiryhmille, kuten kardiologeille, sairaanhoitajille ja fyysikoille. Oppaassa esitetään perustiedot säteilyn käytön optimoinnista kardiologisissa toimenpiteissä ja kerrotaan esimerkiksi säteilysuojelun perusteista, periaatteista, suureista ja käsitteistä. Siinä esitellään myös käytettävät laitteet ja tekniikat.

Opasta voi käyttää esimerkiksi oppimateriaalina ja tenttiaineistona erikoislääkärikoulutuksessa sekä koulutusmateriaalina toimenpideyksiköissä hoitohenkilökunnalle ja erikoistuville fyysikoille.

Tavallisimmat kardiologiset tutkimukset ja hoidot, joissa käytetään ionisoivaa säteilyä, ovat sepelvaltioiden varjoainekuvaus ja pallolaajennus, tahdistimen ja vajaatoimintatahdistimen asennus sekä rytmihäiriöiden elektrofysiologinen tutkimus ja ablaatiohoito. Viimeisen parinkymmenen vuoden aikana näiden sydäntoimenpiteiden lukumäärä on moninkertaistunut ja määrä kasvaa edelleen noin kymmenen prosentin vuosivauhtia. Vuonna 2015 Suomessa tehtiin noin 28000 sepelvaltimokuvausta ja noin 12500 pallolaajennushoitoa.

Opasta ovat STUKin asiantuntijoiden lisäksi valmistelleet STUKin kutsumat kardiologit, sairaalafyysikot ja röntgenhoitajat. Tärkeä yhteistyökumppani oppaan laatimisessa oli Suomen Kardiologinen Seura.


Teksti
Johtava asiantuntija Hannu Järvinen, STUK