Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

SOTEiluturvallisuus herättää huolta

SOTEiluturvallisuus herättää huolta

Säteilyturvakeskus (STUK) seuraa SOTE-uudistuksen vaikutuksia säteilyturvallisuuteen terveydenhoidossa. STUKin tärkein tehtävä on pitää huolta siitä, että uusissa terveydenhoidon yksiköissä säilyvät korkeatasoinen osaaminen ja riittävät voimavarat säteilyturvallisuustyöhön.

SOTE-uudistus putkahtaa uutisista silmille vähintään viikoittain. Uudistuksen suuntaviivat tiedetään, mutta isoja asioita on yhä auki. Uudistus tietää kuitenkin sitä, että rakenteet muuttuvat ja terveydenhoitoon tulee uusia toimijoita.

STUKin säteilytoiminnan valvontaosaston johtaja Eero Kettunen toteaa, että uusien toimijoiden mukaantulo ja yksikkökokojen todennäköinen suureneminen voivat johtaa pahimmillaan siihen, että säteilyturvallisuuden asiantuntijat eivät ole käytettävissä silloin, kun heitä tarvitaan.

Kettusen huolen voisi kiteyttää vaikka niin, että uudistus ei saa johtaa tilanteeseen, jossa yksikkökokojen suurentuessa lähin säteilyturvallisuuden asiantuntija on Oulussa, kun sellaista tarvitaan Kajaanissa.

Kettunen puhuu toistuvasti siitä, että terveydenhoidon yksiköiden asiantuntijoilla tulee olla tosiasiallinen kyky huolehtia säteilyturvallisuudesta. Tosiasiallinen tarkoittaa sitä, että asia ei ole kunnossa vain paperilla.

"Tärkeintä on, että organisaatio kykenee osoittamaan, että säteilysuojelusta huolehditaan", painottaa Eero Kettunen.

Uuden säteilylain tultua voimaan säteilyä käyttävissä organisaatioissa pitää olla säteilyturvallisuusasiantuntija ja säteilyturvallisuusvastaava. Tosiasiallinen kyky huolehtia säteilyturvallisuudesta tarkoittaa sitä, että nämä henkilöt ovat tarvittaessa tavoitettavissa ja heille on varattu riittävästi työaikaa säteilyturvallisuustyöhön.

Kettunen toteaa, että säteilyasiantuntijoita koskevat vaatimukset riippuvat toiminnan vaativuudesta ja yksikön koosta. Pääsääntö on, että vähäisen riskin toiminnoissa säteilyturvallisuusasiantuntijaa tarvitaan vain rajoitetusti, mutta suuren riskin toiminnoissa säteilyturvallisuusasiantuntijan on oltava toiminnassa mukana.

Suuressa säteilyä käyttävässä yksikössä voidaan tarvita päätoimisia säteilyturvallisuusasiantuntijoita. Pienemmissä osa-aikaisesti toimiva säteilyturvallisuusasiantuntija tai ulkoa ostettu asiantuntijapalvelu voi riittää. Tärkeintä on, että organisaatio kykenee osoittamaan, että säteilysuojelusta huolehditaan. Kaikissa organisaatioissa pitää joka tapauksessa olla säteilyturvallisuusvastaava.

STUKin valvonta muuttuu

Muutokset terveydenhoidon organisoinnissa aiheuttavat muutoksia myös STUKin toiminnassa.

”STUKin valvonta muuttuu osittain siten, että säteilyä käyttävien yksiköiden prosessien ja toimintatapojen valvonta korostuvat yksittäisten mittausten valvomisen kustannuksella. Mittausosaaminen on parantunut organisaatioissa vuosien varrella”, Kettunen arvioi.

Valvonnan uudelleen suuntaamista edellyttää myös uuden säteilylain kirjain ja henki, jotka ohjaavat valvontaa entistä riskiperusteisemmaksi, eli valvonta on sitä tarkempaa, mitä suurempaa riskiä valvottava toiminta aiheuttaa.

”STUKin oman osaamisen kehittäminen on erittäin tärkeää. Yksi osaamisen ylläpitämisen muoto on tutkimus. STUK on joutunut ajamaan alas omaa tutkimusta. Tähän haasteeseen pyrimme vastaamaan kehittämällä yhteistyötä tutkimuslaitosten ja yliopistojen kanssa”, Kettunen sanoo.

Osaamisen ylläpitämisessä ja kehittämisessä haasteita aiheuttaa myös se, että STUKissa terveydenhoidon asiantuntijajoukossa moni on eläköitynyt tai on eläköitymässä näinä vuosina.

”Näen sukupolvenvaihdoksen haasteena, mutta myös mahdollisuutena. On hienoa palkata taloon uusia nuoria ja kyvykkäitä asiantuntijoita”, Kettunen pohtii.

Laatu on avain menestykseen

STUK luonnollisesti seuraa SOTEn etenemistä. Kettunen ei kuitenkaan halua pelkästään synkistellä. Muutos korostaa sitä, että STUKin pitää olla valpas ja pystyä muuttamaan toimintaansa, mutta muutokseen sisältyy kehittymisen mahdollisuus.

”Uskon, että tulevaisuudessa ne menestyvät, jotka pystyvät työssään korkeaan laatuun. Valinnanvapauden eteneminen ja järjestelmän uudistus toivottavasti tarjoavat organisaatioille mahdollisuuden panostaa laatuun. Tämä tosin edellyttää sitä, että kilpailutustilanteissa ratkaisee hinnan ja laadun suhde, eikä pelkkä hinta. Sekä palvelun myyjien että ostajien pitää oppia uudet toimintatavat”, Kettunen pohtii.


Teksti ja kuvat
Viestinnän asiantuntija Jarmo Lehtinen, STUK

 

Säteilyturvallisuusasiantuntija ja säteilyturvallisuusvastaava

Uuden säteilylain luonnoksessa esitetään, että nykyinen säteilyturvallisuudesta vastaava johtaja poistuisi säännöksistä ja tilalle tulisi uusi järjestelmä, jossa on sekä vastuuhenkilöitä että asiantuntijoita.

Käytännön säteilyturvallisuusmenettelyjen toteuttamisesta huolehtisi ehdotuksen mukaan jatkossa säteilyturvallisuusvastaava toiminnanharjoittajan apuna. Säteilyturvallisuusasiantuntijaa pitäisi puolestaan käyttää työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelussa, toteutuksessa ja seurannassa. Lisäksi lääketieteellisen fysiikan asiantuntijaa pitäisi käyttää kuten tähänkin saakka.

Säteilyturvallisuusvastaavan pätevyysvaatimukset vastaisivat pitkälti nykyisiä vastaavan johtajan pätevyysvaatimuksia, mutta terveydenhuollon röntgentoiminnassa ja eläinröntgentoiminnassa myös röntgenhoitaja voisi saada pätevyyden. Säteilyturvallisuusasiantuntijana terveydenhuollossa voisi toimia ylemmän korkeakoulututkinnon soveltuvalta matemaattis-luonnontieteelliseltä tai teknilliseltä alalta omaava henkilö, joka on lisäksi suorittanut säteilysuojelukoulutusohjelman.

Teksti on julkaistu terveydenhuollon säteilyn käyttäjille suunnatussa ProInfo-uutiskirjeessä 12.6.2017. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.