Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Potilas isotooppitutkimuksessa -esite julkaistu

Potilas isotooppitutkimuksessa -esite julkaistu

STUK on julkaissut isotooppitutkimuksiin saapuvien potilaiden tueksi esitteen, jossa on vastattu useimpiin isotooppitutkimuksia koskeviin kysymyksiin:

  • Mikä isotooppitutkimus on?
  • Mitä isotooppitutkimuksessa tapahtuu?
  • Miten valmistaudun tutkimukseen?
  • Mitä teen tutkimuksen jälkeen?
  • Voinko palata tutkimuksesta työhön?
  • Voinko lähteä tutkimuksen jälkeen matkalle?

STUK valmisteli esitteen yhteistyössä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin ja Lääketieteellisen Radioisotooppiyhdistyksen lääkäreiden, sairaalafyysikoiden ja radiokemistien kanssa.


Esitteen PDF-versio on ladattavissa STUKin www-sivuilta osiosta Säteily terveydenhuollossa, sivulta Isotoppilääketiede.

Ohje esitteen tulostamiseen ja taitteluun

Potilas isotooppitutkimuksessa -esite on suunniteltu tulostettavaksi kaksipuoleisena ja A4-kokoisena (tulostus todellisessa koossa / actual size). Kaksipuoleisessa tulostuksessa tulee sivun kääntö asettaa lyhyen sivun sidonnan mukaan (Short Edge Bind).

Kolmepalstainen esite taitellaan kerien. Paperi asetetaan pöydälle siten, että STUKin logon on pöytää vasten. Tämän jälkeen Kauanko tutkimus kestää? -palsta taitetaan keskelle Onko radioaktiivisesta lääkkeestä vaaraa? -palstan päälle. Lopuksi Isotooppitutkimuksen kulku -palsta taitetaan Miten valmistaudun tutkimukseen? -palstan päälle. Oikein taitellussa esitteessä päällimmäisenä on Potilas isotooppitutkimuksessa -palsta ja viimeisenä sivu, jossa on STUKin ja Lääketieteellisen Radioisotooppiyhdistyksen logot.


Teksti
Tarkastaja Sampsa Kaijaluoto, STUK