Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

PET-tutkimusten määrä huimassa kasvussa

PET-tutkimusten määrä huimassa kasvussa

Säteilyturvakeskuksen (STUK) selvityksessä kävi ilmi, että PET- eli positroniemissiotomografiatutkimukset ovat lisääntyneet kolmessa vuodessa 50 prosentilla. Myös isotooppitutkimukset ja -hoidot ovat yleistyneet.

STUK selvitti Suomessa vuonna 2015 tehtyjä isotooppitutkimuksia ja -hoitoja lähettämällä kyselyn kaikkiin näitä tutkimuksia tekeviin ja hoitoa antaviin sairaaloihin. Viimeiset tiedot selvitystä varten saatiin alkuvuodesta 2017.

Isotooppitutkimuksia tehtiin vuonna 2015 yhteensä 45120. Näistä 1170 oli lasten tutkimuksia. Tieteellisiä tutkimuksia oli 939. Aiempaan, vuotta 2012 koskevaan selvitykseen verrattuna isotooppitutkimusten määrä kasvoi 10,3 prosenttia. Isotooppihoitoja oli  2108. Ne lisääntyivät 13,7 prosentilla.

PET-tutkimukset lisääntyivät merkittävästi,  50,2 prosenttia, vuoteen 2012 verrattuna. Niitä tehtiin 9545.

Isotooppikuvantamiseen käytettäviä laitteita oli vuonna 2015 yhteensä 60.  Näistä 14 oli PET-, PET-TT- tai PET-MRI-laitteita. SPECT-, SPECT-TT-laitteita ja gammakameroita oli yhteensä 46.  

STUK julkaisee raportin selvityksestä kesällä 2017 jatkona kolmen vuoden välein tehtyjen vastaavien selvitysten sarjaan. Seuraava selvitys tehdään koskien vuotta 2018. Sitä koskeva kysely ohjeineen toimitetaan toiminnanharjoittajille vuoden 2017 lokakuussa.


Teksti
Tarkastaja Jukka Liukkonen, STUK