Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Lasten hampaiston panoraamatomografia- ja kallolateraalitutkimukset - onko optimointi kohdallaan?

Lasten hampaiston panoraamatomografia- ja kallolateraalitutkimukset - onko optimointi kohdallaan?

Elmira Pakbaznejad Esmaeili: Justification and optimization of dental panoramic tomography and lateral cephalometric radiography among Finnish children (Väitöskirja Helsingin yliopisto)

Hampaiston ensimmäisessä ja toisessa vaihduntavaiheessa lapsille tehdään enemmän hampaiston panoraamatomografia- (PTG) ja kallolateraalitutkimuksia kuin mitään muita röntgentutkimuksia, intraoraalihammaskuvat pois lukien. Koska lapset ovat herkempiä ionisoivalle säteilylle kuin aikuiset, on erityisen tärkeää, että lasten säteilyaltistus pidetään niin pienenä kuin mahdollista. Väitöskirjatyössä tutkittiin, kuinka 7–12-vuotiaiden helsinkiläislasten PTG- ja kallolateraalitutkimuksissa on toteutettu kansainvälisiä säteilysuojeluperiaatteita koskien kuvausten oikeutusta ja optimointia.

Retrospektiivinen tarkastelu osoitti, että tässä ikäryhmässä 95 prosenttia PTG-kuvista oli otettu purennan kehityksen seurantaan ja oikomishoitoon liittyen ja kaikki kallolateraalikuvat oli otettu ortodonttisista syistä. Yli puolet PTG-kuvista oli otettu ennen varsinaisen oikomishoidon alkua. Lähes joka kolmas röntgenlähete oli puutteellinen, ja samoin lähes kolmasosasta PTG-kuvista puuttui lausunto ja kallolateraalikuvista kefalometrinen analyysi.

PTG-kuvauksessa oli lapsia kuvattu pääosin aikuisten ohjelmalla, jossa on tarpeettoman suuri kuva-ala huomioiden lasten anatomia ja koko. Osapanoraamakuvia, joissa kuva-ala rajataan pelkästään kiinnostuksen kohteeseen, ei ollut hyödynnetty lainkaan, vaikka viidennes kuvista oli otettu aiemminkin kuvatuista lapsista oikomishoidon seurantaa varten. Suurimmassa osassa kuvista kuva-ala oli liian laaja kattaen säteilyherkkiä rakenteita, joiden visualisointi ei ole välttämätöntä diagnoosin ja potilaan hoidon suunnittelun kannalta.

11-vuotiaan lapsen osa-panoraamatomografiakuva. Kuva-alue on rajattu siten, että vain hampaisto on kuvautuvalla alueella.

Kallolateraalikuvauksessa oli useimmiten käytetty kilpirauhassuojaa, mutta vain neljänneksessä suoja oli asetettu oikealle tasolle siten, että se toivotusti suojasi kilpirauhasen, mutta jätti näkyviin neljä ylintä kaulanikamaa, joiden perusteella voidaan karkeasti arvioida pubertaalisen kasvuspurtin ajoittumista.

Hukkakuvien lukumäärä jäi Euroopan komission asettaman ylärajan alapuolelle.

Kaikki hoidon kannalta tärkeät löydökset sijaitsivat hampaiston alueella, eikä leukanivelissä tai luustruktuurissa löytynyt patologisia muutoksia.

Lapsille tarkoitetun PTG-ohjelman ja osa-PTG-ohjelmien huolestuttavan vähäinen käyttö oli kimmoke toteuttaa koulutuksellinen interventio, joka suunnattiin koko Helsingin kaupungin hammashoitohenkilökunnalle ja korostetusti oikomishoidon erikoishammaslääkäreille. Prospektiivinen tarkastelu vuoden ajan intervention jälkeen osoitti kyseisten ohjelmien käytön lisääntyneen tilastollisesti merkitsevästi.

Kaikkiaan tutkimus paljasti puutteita ja parannuskohteita lasten hammaslääketieteellisessä ekstraoraalikuvantamisketjussa suhteessa kansainvälisiin ohjeistuksiin ja suosituksiin. Koko suun terveydenhuollon tiimin ja erityisesti ortodonttien tietojen ja taitojen päivitys ja lisäkoulutus lasten säteilysuojelun kannalta on erittäin tärkeää ja tarpeellista radiologisen toiminnan kehittymisen kannalta. Lisäksi laitevalmistajien tulisi parantaa kuvausohjelmia ja erityisesti kuva-alojen säädettävyyttä ajatellen eri ikäisten ja eri kokoisten lasten kuvantamista.
 

Teksti ja kuva
Elmira Pakbaznejad

Lisätietoja:
Helsingin yliopiston kliininen opettaja Elmira Pakbaznejad Esmaeili, puh. (09) 294127417
Linkki väitöskirjan Justification and optimization of dental panoramic tomography and lateral cephalometric radiography among Finnish children verkkojulkaisuun