Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Aikuisten tavanomaisten röntgentutkimusten vertailutasot päivitetty

Aikuisten tavanomaisten röntgentutkimusten vertailutasot päivitetty

Säteilyturvakeskus on päivittänyt aikuisten tavanomaisten röntgentutkimusten vertailutasot. Uudet vertailutasot astuivat voimaan kesäkuun alussa. Päivitetyssä päätöksessä STUK asetti vertailutason yhden suunnan nenän sivuonteloiden (NSO) röntgentutkimukselle sekä saavutettavissa olevan annostason vatsan natiiviröntgentutkimukselle taulukuvailmaisintekniikkaa käyttäville laitteille.

Suomessa tehdään runsaasti nenän sivuonteloiden (NSO) röntgentutkimuksia. Vuosien 2008–2015 välisenä aikana vuosittain tehtävien yhden suunnan (ns. kuutamokuva) NSO-tutkimusten lukumäärä oli kasvanut yli 60 prosenttia. Toisaalta vastaavassa ajassa aikaisemmin tyypillisempien kolmen projektion tutkimusten määrä oli vähentynyt huomattavasti. Vuonna 2015 yhden suunnan tutkimuksia tehtiin jo enemmän kuin kolmen projektion tutkimuksia. Yhden suunnan NSO-tutkimus onkin yksi yleisimmistä tavanomaisista röntgentutkimuksista Suomessa, pois lukien erilaiset raajojen tutkimukset, jolle Säteilyturvakeskus ei ole asettanut vertailutasoa.

Säteilyturvakeskus keräsi loppuvuonna 2016 yhden suunnan NSO-tutkimusten annostietoja noin 50 toiminnanharjoittajalta. Samalla keräyksessä pyydettiin raportoimaan myös vatsan natiiviröntgentutkimusten annoksia. Saatujen tilastojen perusteella STUK on asettanut yhden suunnan NSO-tutkimuksen annoksen ja pinta-alan tulolle (DAP) vertailutasoksi 90 mGycm2. Samalla vatsan natiiviröntgentutkimukselle asetettiin taulukuvailmaisintekniikkaa käyttäville laitteille saavutettavissa oleva annostaso 800 mGycm2.

Päivitetty vertailutasopäätös löytyy STUKin internetsivuilta osiosta Säännöstö, sivulta STUKin säteilyturvallisuutta koskevat päätökset:
Potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot aikuisten tavanomaisissa röntgentutkimuksissa, päätös 11/3020/2017 


Teksti
Tarkastaja Juha Suutari, STUK