Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Sädehoitofyysikot keskustelivat laadunvalvonnasta ja poikkeavista tapahtumista

Sädehoitofyysikot keskustelivat laadunvalvonnasta ja poikkeavista tapahtumista

Järjestyksessään 33. sädehoitofyysikoiden neuvottelupäivät järjestettiin tänä vuonna Säätytalolla Helsingissä. Neuvottelupäivät ovat Säteilyturvakeskuksen ja sädehoitoklinikoiden yhdessä järjestämä tilaisuus. Vuodesta 1982 ne ovat olleet foorumi, jossa kuullaan esitelmiä – ja erityisesti keskustellaan – sädehoitoon liittyvistä ajankohtaisista asioista. Neuvottelupäivät on myös tarjonnut erikoistuville fyysikoille mahdollisuuden esitellä viimeisimpiä tutkimustuloksiaan.

STUKin pääjohtaja Petteri Tiippana avasi neuvottelupäivät Säätytalolla. Kuva: Sampsa Kaijaluoto, STUK

Tämän vuoden ohjelma sisälsi poikkeuksellisen paljon ryhmätyöskentelyä. Motiivina ryhmätöille oli parhaillaan tekeillä oleva säteilylainuudistus. Sen myötä sädehoitoa koskevat Säteilyturvakeskuksen päätökset, esimerkiksi käytönaikaiset hyväksyttävyyskriteerit, muuttuvat määräyksiksi ja nykyisissä ST-ohjeissa esitetyistä vaatimuksista osa siirtyy oppaisiin hyvän käytännön mukaisiksi suosituksiksi. Tällaisten raja-arvojen ja suositusten työstämisessä sädehoitoklinikoiden käytännön näkemykset ovat arvokkaita.

Keskusteluissa arvioitiin nykyisiä käytönaikaisia hyväksyttävyyskriteerejä ja laadunvalvontakäytäntöjä ottaen huomioon tekniikan ja hoitojen kehittyminen. Yhteiseksi tavoitteeksi kiteytyi toiminnan kannalta kriittisten testien kehittäminen.

Toinen laaja asiakokonaisuus oli säteilynkäytön poikkeavat tapahtumat. Niitä käsiteltiin sekä luokittelun että oppimisen näkökulmista. Oman näkemyksensä keskusteluun toivat Sosiaali- ja terveys-alan lupa- ja valvontaviraston, Valviran edustajat.

Molempien laajojen asiakokonaisuuksien käsittely jatkuu Säteilyturvakeskuksen koordinoimissa työryhmissä.

Ohjelmaan sisältyivät myös apulaisylifyysikko Jarkko Ojalan esitelmä riskinarviointikokemuksista ja sairaalafyysikko Tuomas Koivumäen katsaus tuleviin uudistuksiin Suomen sädehoitoklinikoilla. Erikoistuva fyysikko Jarkko Niemelä esitteli pienten sädehoitokenttien mittausmenetelmien kehitystä.

Nämä esitykset ja muu aineisto ovat vapaasti saatavissa säteilyn käyttäjille suunnatuilta Säteilyturvakeskuksen internetsivuilta.