Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

PET-TT-tutkimusten vertailutasoja selvitetään

PET-TT-tutkimusten vertailutasoja selvitetään

PET-TT-tutkimusten yleistyessä on ryhdytty selvittämään, olisiko niille tarpeen asettaa vertailutasoja. Vertailutasolla tarkoitetaan etukäteen määriteltyä röntgentutkimuksen säteilyannostasoa tai isotooppitutkimuksen aktiivisuustasoa, jonka ei oleteta ylittyvän, kun toimenpide tehdään normaalikokoiselle potilaalle hyvän käytännön mukaan. PET-TT tutkimuksille vertailutasoja ei ole vielä määritelty. Suomessa kansalliset vertailutasot asettaa Säteilyturvakeskus.

Vertailutasojen asettamisen tarvetta arvioidakseen STUK on koonnut PET-TT-tutkimusten aiheuttamia säteilyannoksia yhteistyössä tutkimuksia tekevien klinikoiden kanssa. Vuonna 2015 Säteilyturvakeskus lähetti laitekohtaisen kyselyn kaikille yhdelletoista PET-TT-tutkimuksia tekevälle yksikölle. Selvityksessä rajoituttiin Fluori-18-FDG-radiolääkkeellä tehtäviin aivojen, sydämen ja kokokehon aineenvaihdunnan tutkimuksiin. Tavoitteena oli selvittää sekä radiolääkkeen että tietokonetomografian (TT) potilaille aiheuttamia efektiivisiä säteilyannoksia.

Kyselyn vastausprosentti oli sata. Kaikkiaan saatiin 216 tutkimusta kattava otos. Otoksessa radiolääkkeen aiheuttama keskimääräinen annos (mediaani) aivojen tutkimuksessa oli 4,3 millisievertiä, sydämen tutkimuksessa 4,9 millisievertiä ja kokokehon tutkimuksessa 5,9 millisievertiä. Vastaavat TT-kuvauksesta aiheutuneet annokset olivat 0,1, 1,6 ja 3,6 millisievertiä. Annoksia voidaan pitää kirjallisuuden perusteella kansainvälisesti vertailukelpoisina.

TT-kuvauksesta potilaalle aiheutuneet säteilyannokset alittivat koko aineistossa diagnostisille tutkimuksille asetetut vertailutasot. Annoksen tilavuuskeskiarvoille (CTDIvol) lasketut yläkvartiilit olivat aivojen tutkimuksessa 3,5 mGy, sydämen tutkimuksessa 3,2 mGy ja kokokehon tapauksessa 5,5 mGy.

Säteilyturvakeskus asettaa PET-TT-tutkimusten kansalliset vertailutasot myöhemmin.