Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Opas turvalliseen magneettikuvaustyöhön

Opas turvalliseen magneettikuvaustyöhön

Työterveyslaitos on julkaissut oppaan, joka antaa yleisiä ohjeita magneettikuvaustyöhön. Henkilöstön työhyvinvointia edistävät toimintatavat magneettikuvaustyössä -opas on laadittu yhteistyössä STUKin asiantuntijoiden kanssa.

Magneettikuvaus altistaa useisiin eri ammattiryhmiin kuuluvia työntekijöitä voimakkaille magneettikentille ja melulle. Muun muassa hoitajat, lääkärit, anestesiologit, sairaalafyysikot, huoltohenkilökunta ja potilasavustajat työskentelevät laitteiden lähellä.

Nykytiedon mukaan magneettikentillä ei ole pitkäaikaisia terveysvaikutuksia. Voimakkaat magneettikentät voivat kuitenkin aiheuttaa ohimeneviä, aistinvaraisia tuntemuksia ja eri työntekijäryhmissä on usein epätietoisuutta magneettikuvauksen turvallisuudesta.

Työterveyslaitoksen opas on tarkoitettu kaikille magneettikuvauksen parissa työtä tekeville ja sitä voidaan käyttää pohjana tehtäessä työpaikkakohtaista ohjeistusta.

""