Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Turvallisuuslupien päivittäminen on entistä helpompaa

Muutoksia toiminnassa tai yhteystiedot kaipaavat päivitystä? Turvallisuusluvan tietojen ajantasaisuus on aina toiminnanharjoittajan vastuulla. STUK ei voi oma-aloitteisesti muuttaa turvallisuuslupaa. Onneksi muutosten tekeminen on helpottunut STUKin uusilla sähköisillä lomakkeilla osoitteessa www.stuk.fi/lomakkeet.

Lomakkeet löytyvät STUKin nettisivuilta

 

Lomakkeet ohjaavat käyttäjää eteenpäin dynaamisesti ja huomauttavat muutosten yhteydessä tarvittavista liitteistä, jotta kaikki tarvittavat tiedot tulisi toimitettua kerralla. Eikä hätää, jos lomakkeen täyttämistä ei saa kerralla valmiiksi, tunnistautunut käyttäjä voi halutessaan kirjautua ulos lomakkeelta ja jatkaa täyttöä myöhemmin uudelleen, menettämättä jo syöttämiään tietoja. Tietosisältö pysyy säilössä 30 päivän ajan.

Lomakepalvelu otettiin käyttöön toukokuussa, mutta suurin osa käyttää edelleen vanhoja Word-pohjaisia lomakkeita. Tottumuskysymys ehkä?  Olemme saaneet jo palautetta ja myös kehitysehdotuksia lomakkeiden käyttäjiltä ja toivomme niitä myös jatkossa. Tarkoitus on kehittää lomakkeita yhä, käyttäjien tarpeet huomioiden. Lomakkeet mahdollistavat yhdellä kertaa useamman muutoksen tekemisen/ilmoittamisen turvallisuuslupaan aiempaa helpommin.

Lomakkeissa hyödynnetään suomi.fi-valtuuksia, joiden avulla voidaan antaa henkilölle valtuus eli oikeus asioida yrityksen puolesta. Näin voidaan helposti varmistua siitä, että hakemuksen lähettäjällä on riittävät oikeudet tehdä turvallisuuslupaan liittyviä muutoksia toiminnanharjoittajan puolesta, eikä erillisiä valtakirjoja tarvita. Palvelussa on kuitenkin mahdollista lähettää tietoja myös ilman suomi.fi-valtuuksia, tällöin tunnistautuminen tapahtuu pankkitunnusten avulla ja valtakirjan voi toimittaa erillisenä liitteenä tai se voi olla toimitettu jo aiemmin.

On syytä myös palauttaa mieleen ilmoituksen ja hakemuksen erot. Ilmoitus toiminnan muutoksesta tehdään kahden viikon kuluessa ja hakemus toiminnan olennaisesta muuttamisesta etukäteen. Perusteet sille, mikä muutos vaatii hakemuksen ja mistä voi tehdä ilmoituksen löytyvät  VNa (1034/2018) 25 ja 26 §:stä. Esimerkkinä etukäteen haettavasta muutoksesta mainittakoon STV:n vaihdos. Luvassa täytyy aina olla nimettynä säteilyturvallisuusvastaava, jotta toiminnan jatkuvuus voidaan turvata; säteilyturvallisuus edellä!

Näkymä lomakepalvelusta

Näkymä lomakepalvelusta