Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilylain 48 §:n (Turvallisuuslupa ja sen myöntäminen) 2 momentissa säädetään, että ’Lupa voidaan myöntää erikseen toiminnan eri vaiheille’.

Kun kyseessä on toiminnanharjoittaja, joka on hankkimassa täysin uutta turvallisuuslupaa korkea-aktiivisten umpilähteiden (HASS-lähteiden) käyttöön tai jos toiminnanharjoittaja on hankkimassa uusia HASS-lähteitä, voidaan ensin myöntää turvallisuuslupa HASS-lähteiden hallussapitoon ja toisessa vaiheessa asetetaan vakuus HASS-lähteiden käyttöön ja annetaan lupa umpilähteen käyttöönottoon.

Vaiheittainen luvitus tarvitaan tällaisessa tapauksessa muun muassa siksi, että HASS-lähteen valmistusnumero ei ole vielä tiedossa, kun hakemus toimitetaan STUKille. Tällöin päätöstä vakuuden asettamisesta ei voida vielä yksilöidä kyseiselle umpilähteelle, mutta vakuus pitää asettaa ennen toiminnan aloittamista.

Umpilähdettä ei voida lähettää ennen kuin lähettäjä on saanut vahvistuksen siitä, että vastaanottajalla on turvallisuuslupa, joten myöntämällä lupa HASS-lähteen hallussapitoon, voidaan umpilähde valmistaa ja toimittaa toiminnanharjoittajalle, joka voi tämän jälkeen hakea turvallisuusluvan laajentamista siten, lupa kattaa myös umpilähteen käytön.

Jos toiminnanharjoittaja hakee täysin uutta turvallisuuslupaa radiografiatoiminnan aloittamiseen ja kuvausten tekemiseen sitä varten rakennetussa kuvaushuoneessa, lupa voidaan myöntää esimerkiksi niin, että ensin myönnetään hakemuksesta turvallisuuslupa radiografialaitteiden hallussapitoon ja kuvaushuoneen suojausten testaukseen. Kun toimintaa myöhemmin kuvaushuoneen valmistuttua halutaan laajentaa käsittämään myös radiografiakuvaukset sitä varten rakennetussa suojahuoneessa tai asiakkaiden luona, toiminnan laajentamisesta tehdään uusi päätös toiminnanharjoittajan hakemuksesta.

Vastaavasti säteilyn käytön lopettaminen tilanteessa, jossa toiminnanharjoittajalla on ollut käytössä radioaktiivisia aineita, voidaan tarvittaessa käsitellä vaiheittaisesti. Ensin käsitellään ilmoitus käytöstä poistetuista säteilylähteistä, ja turvallisuuslupa peruutetaan sen jälkeen, kun tilat on todettu kontaminaatiomittauksin puhtaiksi ja toiminnassa syntyneet jätteet on käsitelty asianmukaisesti.