Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Tänä vuonna tuomioistuimissa on annettu kaksi tuomiota säteilyrikkomuksista. Molemmissa tapauksissa STUK jätti poliisille tutkintapyynnön.

Ensimmäisessä tapauksessa yritys oli hankkinut röntgenfluoresenssilaitteen. STUK kehotti yritystä kahdesti kirjallisesti hakemaan heiltä puuttunutta turvallisuuslupaa säteilyn käyttöön. Lisäksi yrityksen edustajan kanssa keskusteltiin puhelimessa. Yritys ei kehotuksista huolimatta toimittanut turvallisuuslupahakemustaan, joten STUK jätti asiasta tutkintapyynnön poliisille.

Röntgenfluoresenssilaite on röntgenlaite ja sen hallussapito on säteilylain (859/2018) määritelmien mukaan säteilyn käyttöä. Turvallisuuslupa röntgenlaitteen käyttöön on oltava myönnetty ennen laitteen hankkimista. Säteilylain 185 §:n mukaisesti kyseessä oli säteilyrikkomus. Käräjäoikeus tuomitsi yrityksen vastuuhenkilölle 60 päiväsakkoa. Maksettavaa tuli 1560 euroa.

Toisessa tapauksessa yrityksen mittalaite, jossa oli radioaktiivista ainetta sisältävä umpilähde, oli kadonnut. Mittalaitteen katoaminen havaittiin STUKin tekemän säteilyn käytön tarkastuksen yhteydessä. Yritys ei löytänyt mittalaitetta annetun määräajan puitteissa, jonka jälkeen STUK antoi asian poliisin tutkittavaksi.

Säteilylähde löytyi myöhemmin ja poistettiin sen jälkeen käytöstä sekä toimitettiin asianmukaisesti hävitettäväksi radioaktiivisena jätteenä.

Säteilylähteen käsittelyyn liittyvä huolimattomuus toi yrityksen säteilyturvallisuusvastaavalle ja osastopäällikölle säteilyrikkomuksesta kirjallisen huomautuksen.