Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Myöhästelijöiltä perittiin korotettuja valvontamaksuja

STUK lähetti tänä vuonna viidelletoista toiminnanharjoittajalle korotetun valvontamaksun -  ensimmäistä kertaa säteilylain (859/2018) tultua voimaan.

Korotetut valvontamaksut perittiin toiminnanharjoittajilta, joiden STUKille ilmoittamat tiedot säteilyn käytöstä eivät ole olleet ajan tasalla, kun maksuvelvollisuus on vuoden 2019 osalta kyseisen vuoden alussa alkanut. Puutteellisilla tiedoilla on ollut se vaikutus, että valvontamaksua on vuodelta 2019 jäänyt perimättä.

Säteilylain 191 §:n mukaan toiminnanharjoittajalta peritään perimättä jäänyt valvontamaksu tai sen osa 50 prosentilla korotettuna, jos turvallisuuslupaa edellyttävää toimintaa on harjoitettu ilman tässä laissa tarkoitettua lupaa.

Valvontamaksun perusteista säädetään säteilylain 189 §:ssä ja tarkemmat yksikköhinnat määräytyvät lain liitteiden mukaisesti. Valvontamaksu määrätään vuosittain, ja maksuvelvollisuus alkaa aina seuraavan vuoden alusta, kun toiminnanharjoittajan toiminnassa tapahtuu maksuvelvollisuuteen vaikuttava muutos. Toiminnanharjoittajan on pidettävä STUKin tiedot ajan tasalla turvallisuuslupansa osalta lain 52 §:ssä ja sen nojalla annettujen säännösten perusteella.

Säteilylain 191 §:n 1 momentista johtuu, että valvontamaksu peritään kokonaisuudessaan korotettuna, jos valvontamaksu on jäänyt kokonaisuudessaan perimättä, ja jos valvontamaksusta on jäänyt perimättä vain osa, kyseinen osa peritään korotettuna.

Tämä tarkoittaa sitä, että korotettu valvontamaksu peritään myös silloin, jos
toiminnanharjoittajalla on turvallisuuslupa, mutta lupa ei kata turvallisuuslupaa
edellyttävää toimintaa kokonaisuudessaan tai kaikkia turvallisuuslupaa edellyttäviä
säteilylähteitä.