Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyturvallisuuspoikkeamista ilmoittaminen

Säteilyturvallisuuspoikkeamalla tarkoitetaan säteilylain määritelmän mukaan tapahtumaa, jonka seurauksena säteilyturvallisuus vaarantuu tai voi vaarantua. Säteilylain 130 §:ssä kerrotaan, milloin toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava STUKille säteilyturvallisuuspoikkeamasta.

Säteilylain 131 §:ssä puolestaan sanotaan, että toiminnanharjoittajan on ilmoitettava STUKille yhteenvetotietoja niistä muista säteilytoimintaan liittyvistä säteilyturvallisuuspoikkeamista, jotka eivät vaadi viipymättä ilmoittamista.

Sitä, milloin säteilyturvallisuus voi vaarantua, voi tulkita usealla tavalla, ja tulkinnat varmasti vaihtelevat toiminnanharjoittajasta ja toiminnan laajuudesta riippuen. Toiminnanharjoittajan vastuu korostuu myös säteilyturvallisuuspoikkeaman vakavuuden arvioinnissa. Toiminnanharjoittajan tulisi itse etukäteen miettiä sitä, minkä tyyppisistä poikkeamista ilmoitetaan milläkin tavalla, ja milloin ilmoitus tehdään.

Säteilylain 130 §:n termi viipymättä voi tarkoittaa myös sitä, että ilmoitus säteilyturvallisuuspoikkeamasta tehtäisiin esimerkiksi seuraavana päivänä tai vaikka viikon kuluessa, jos kyse ei ole kovin vakavasta poikkeamasta. Säteilyturvallisuuspoikkeamiin liittyvät toiminnanharjoittajan toimintatavat tulisi olla esitettynä esimerkiksi suunnitelmassa säteilyturvallisuuspoikkeamien varalle tai jossakin muussa toiminnanharjoittajan dokumentissa.

Määräys STUK S/2/2018 6 § käsittelee kootusti ilmoitettavia säteilyturvallisuuspoikkeamia.  Säteilylain 131 §:ssä tarkoitetut yhteenvetotiedot, eli edellistä kalenterivuotta koskevat säteilyturvallisuuspoikkeamat, on ilmoitettava STUKille viimeistään 1. päivänä helmikuuta. Käytännössä nämä kootusti ilmoitettavat säteilyturvallisuuspoikkeamat ovat aiemmin tarkoittaneet vain suunnittelematonta lääketieteellistä altistusta koskevia poikkeamia, mutta nyt uuden lainsäädännön myötä asia koskee kaikkia toiminnanharjoittajia, myös teollisuuden ja tutkimuksen puolella.

Tällaisia vuosiyhteenvetoja ei tarvitse STUKille lähettää, jos mitään pieniäkään poikkeamia ei ole sattunut, tai säteilyturvallisuuspoikkeamat on ilmoitettu STUKille heti niiden tapahduttua. On kuitenkin hyvä tiedostaa, että tällainen kootusti ilmoittaminen on myös mahdollista.

Toiminnanaikaisella valvonnalla (mm. tarkastukset, kyselyt, lupakäsittelyt) STUK seuraa sitä, miten toiminnanharjoittajat ovat miettineet säteilyturvallisuuspoikkeamista ilmoittamista, ja tarvittaessa puuttuu siihen, jos kootusti ilmoitettavien säteilyturvallisuuspoikkeamien joukossa on sellaisia poikkeamia, joista olisi pitänyt ilmoittaa viipymättä.