Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

NDT-kuvauksia koskeneen kyselyn tulokset auttavat STUKia kohdistamaan valvontaansa

STUK lähetti vuonna 2018 kyselyn ulkopuolisten työntekijöiden käytöstä NDT-kuvauksissa.  Kartoituskyselyyn osallistui neljäkymmentä radiografiatoimijaa, joista kaksikymmentäyksi ei käyttänyt ulkopuolisia työntekijöitä.  Yksi vastaajista käytti pelkästään pulssiröntgenlaitteita.

Ulkopuolisten työntekijöiden käytöstä tarkasteltiin niitä viittätoista radiografiatoimijaa, jotka kertoivat aikovansa käyttää ulkopuolisia työntekijöitä vuonna 2019.

Kyselyn tulokset vaikuttavat STUKin valvontaan, ja STUK kiinnittää vastaisuudessa radiografiayritysten tarkastuksissa nykyistä enemmän huomionsa säteilytyöntekijöiden terveyden- ja säteilyannoksien seurantaan.


Yhteenveto kyselyn vastauksista

  1. Vastausten perusteella ulkopuoliset työntekijät saavat eristettyä valvonta-alueen (kuvausalueen) luotettavasti ja osaavat valvoa aluetta siten, ettei sinne pääse kuvaukseen osallistumattomia henkilöitä. Yksi poikkeus tähän löytyi.
  2. Vastaajat korostivat pääsääntöisesti, että radiografiakuvaajilla on vaaditut pätevyydet ja heidän pätevyytensä myös tarkastetaan ennen kuvaustoiminnan aloittamista. Osa vastaajista luotti melko paljon siihen, että ammatikseen testaustoimintaa tekevä yritys on huolehtinut henkilöstönsä koulutuksesta.
  3. Neljä viidesosaa vastaajista antaa ulkopuolisille NDT-kuvaajille saman koulutuksen kuin omille kuvaajille.
  4. Vastausten perusteella ulkopuolisten työntekijöiden säteilytyössä aikaisemmin saamaa työperäistä säteilyannosta ei selvitetä kunnolla.
  5. Ulkopuolisten työntekijöiden luokituksen säteilytyöluokkaan A tarkastaa vain puolet vastaajista. Mahdollisesti osa vastaajista ei tosin ymmärtänyt kysymystä oikein.
  6. Vastaajista vain 40 % ottaa ulkopuoliset työntekijät huomioon samalla tavalla kuin omat työntekijänsä altistusolosuhteiden tarkkailun, henkilökohtaisen annostarkkailun sekä tietojen toimittamisen rekisteriin suhteen.
  7. Toiminnanharjoittajista 40 % selvittää ulkopuolisten työntekijöiden terveydentilan ennen kuvauksia.
  8. Vastaajista 47 % huolehtii siitä, että työterveyslääkärillä on terveydentilan seurantaa varten tarpeelliset tiedot työpaikan olosuhteista, työntekijän henkilökohtaisten annostarkkailun tulokset ja muut terveydentilan seurannan kannalta tarpeelliset tiedot.
  9. Lähes kaikki toiminnanharjoittajat käyttävät henkilökohtaisia säteilyhälyttimiä ja heillä on käytössä kalibroidut säteilymittarit.
  10. Toiminnanharjoittajista 40 % vastasi, että ulkopuoliset työntekijät käyttävät toiminnanharjoittajan kalustoa NDT- kuvauksissa ja 33 % vastasi, että nämä käyttävät joko toiminnanharjoittajan tai ulkopuolisen työnantajan laitteistoa. Yksi vastaajista vastasi, että ulkopuoliset työntekijät käyttävät pelkästään ulkopuolisen työnantajan laitteistoa.

 

Uutiskirjeet säteilyn käyttäjille