Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Turvallisuusarvion tekeminen on suoraviivainen prosessi

Turvallisuusarvion tekeminen on suoraviivainen prosessi

Uuden säteilylain myötä turvallisuusluvan alaisesta säteilytoiminnasta on tehtävä turvallisuusarvio. Turvallisuusarvion ohjeet ja vaatimukset julkaistaan uuden säteilylain tullessa voimaan. Turvallisuusarvio tulee olla tehtynä 18 kuukauden kuluessa lain voimaan tulosta. Helsingin yliopiston yli-insinööri Kerttuli Helariutta kokeili turvallisuusarvion tekemistä STUKin pyynnöstä.

Säteilyturvakeskuksessa on työstetty mallia ja ohjeita uuden säteilylain vaatimusten mukaisesta turvallisuusarviosta. Keväällä työ oli edennyt vaiheeseen, jossa pyysimme Helsingin yliopiston kemian osaston yli-insinööri Kerttuli Helariuttaa kokeilemaan turvallisuusarvion tekemistä. Helsingin yliopiston kemian osasto käyttää säteilyä monipuolisesti: avolähteet, suuri umpilähde, kiihdytin ja laboratorio Olkiluodon onkalossa ovat riskiprofiileiltaan erilaisia kohteita.

”Ensin jaottelimme radiokemialliset toimintomme samantyyppisiin lokeroihin näppituntumalla. Kullekin ryhmälle täytettiin turvallisuusarviolomake. Teimme paljon oletuksia riskien kokoluokan arvioimiseksi, ja mietimme erilaisia tapaturmia ja virheitä joita toiminnassa voi sattua. Jos esimerkiksi laboratorion lattialle kaatuu radioaktiivista ainetta, on arvioitava aktiivisuutta, altistusaikaa ja paljonko altistusta voi saada roiskeiden tai aineen höyrystymisen seurauksena. Entä pääseekö aktiivisuutta laboratorion ulkopuolelle ja syntyykö väestöaltistusta?”, Helariutta kuvailee arvion lähtökohtia.

Potentiaalisen altistuksen skenaariot kuvaavat riskien tasoa

Riskien todennäköisyyksien arviointi auttaa hahmottamaan riskin turvallisuusmerkityksen. ”On aivan eri asia varautua tapahtumaan joka toteutuu kerran sadassa vuodessa, kuin kerran kahdessa vuodessa. Seuraavaksi on arvioitava valittujen skenaarioiden aiheuttamia altistuksia, näihin laskuihin löytyy apua kirjallisuudesta ja internetistä”, hän jatkaa. 

Turvallisuusarvion tarkoituksena on auttaa toiminnanharjoittajia hahmottamaan säteilyn käyttöön liittyviä riskejä. Riskitaso voi yhtälailla liittyä potentiaaliseen suureen altistumiseen tai tapahtuman todennäköisyyteen. Riskitason kasvamisen tulisi heijastua varautumiseen ja ennaltaehkäisyyn.
”Turvallisuusarvion tekeminen on melko suoraviivainen prosessi toiminnanharjoittajille, joilla on käytössä vain yhden tyyppisiä lähteitä, kuten teollisuudessa umpilähteet. Haihtuviin ja höyrystyviin lähteisiin liittyvien riskien laskeminen on jo hieman vaativampaa, ja työmäärä tietysti kasvaa esimerkiksi tutkimuslaitoksissa, joissa erilaisia säteilylähteitä on paljon”, Helariutta arvioi.
”Prosessissa voi kompastua siihen, että työ vain laajenee ja laajenee. Arviota tehdessä havaitsin kuitenkin melko pian, että monet kuviteltavissa olevat tapahtumat ovat samankaltaisia. On siis pidettävä itsensä kurissa ja keskityttävä tärkeimpiin kokonaisuuksiin. Liian syvälle yksityiskohtiin ei pidä mennä”, Helariutta neuvoo.

Kerttuli Helariutan esitys turvallisuusarviosta vuoden 2018 Säteilyturvapäivillä

Harmaa tietolaatikko teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.