Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kelpoisuuden hakeminen

Säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) kelpoisuuden hakeminen

Säteilylainsäädännön uudistamisen yhteydessä myös säteilytoimintaan osallistuvan henkilöstön pätevyys- ja koulutusvaatimuksia uudistetaan. Uusi ammattikunta tulee olemaan säteilyturvallisuusasiantuntija (STA), jonka asiantuntemusta käytetään väestöä ja työntekijöiden säteilysuojelua koskevissa asioissa. STA:n on oltava toimivaltaisen viranomaisen tunnustama.

Tarkempaa ohjeistusta pätevyys- ja koulutusvaatimuksista, hakuprosessista sekä hakemuksen mukana toimitettavista liitteistä tulee STUK:n www-sivuille, kun laki on vahvistettu. Ennen lain vahvistamista pätevyyttä ei voi hakea.

Edellytyksenä STA:n pätevyyden saamiseen on soveltuva ylempi korkeakoulututkinto, osaamisalakohtainen säteilysuojelukoulutus ja riittävä työkokemus tehtävään soveltuvalta alalta.  

STA:n kelpoisuutta osoittavaa todistusta teollisuuden ja tutkimuksen säteilytoiminnan tai ydinenergian käytön osaamisalalle voi hakea säteilyturvaneuvottelukunnalta (STN) kuuden kuukauden kuluessa uuden säteilylain voimaantulosta. Sitä voivat hakea vaadittavan ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet ja vähintään 24 kuukautta siirtymäsäännöksessä säädetyissä tehtävissä toimineet. Tämän jälkeen kelpoisuutta osoittavaa todistusta voi hakea Säteilyturvakeskukselta (STUK).

Päätös ja sen perusteella annettava kelpoisuustodistus on maksuton sinä aikana, kun sitä haetaan STN:ltä (siirtymäaika). Tämän jälkeen päätöksestä ja todistuksesta veloitetaan valvontahinnaston mukainen maksu.

 

Harmaa tietolaatikko teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.