Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilylaki ja tietosuoja-asetus aiheuttavat muutoksia myös annosrekisteriin

Säteilylaki ja tietosuoja-asetus aiheuttavat muutoksia myös annosrekisteriin

Säteilytoimintaan liittyvä säännöstöuudistus ja EU:n tietosuoja-asetuksen vaatimukset aiheuttavat muutoksia myös annosrekisterin sisältöön ja tietojen saatavuuteen rekisteristä.

Sisällön kannalta suurin muutos liittyy ulkopuolisista työntekijöistä rekisteriin tallennettaviin tietoihin. Uudessa säteilylaissa on selkeästi eritelty vastuut toiminnanharjoittajan ja työnantajan välillä. Jatkossa tiedot sekä toiminnanharjoittajasta että työnantajasta rekisteröidään siis erikseen. Tämän hetkisen käytännön mukaan useimmiten vain tieto työnantajasta on rekisteröity. Käytännössä tämä vaikuttaa eniten tietoja rekisteriin toimittaviin tahoihin eli annosmittauspalveluihin, sillä kerättävät tiedot ulkopuolisten työntekijöiden osalta lisääntyvät ja tiedonsiirtoformaatti uusitaan.

Tietojen saatavuuteen rekisteristä vaikuttavat useat asiat. Sen, mitä tietoja ja missä muodossa rekisteristä on kenelläkin mahdollisuus saada, on oltava sopusoinnussa tietosuoja-asetuksen kanssa. Yksittäisten työntekijöiden osalta tämä tarkoittaa sitä, että omat tiedot pitää voida tarkistaa ja tähän suunnitellaan Suomi.fi-palveluun liitettävää toiminnallisuutta. Tällä hetkellä omia tietoja ei saa tarkistettua sähköisesti, vaan ainoastaan lähettämällä erillisen tietojen tarkastuspyynnön.

Toiminnanharjoittajien ja työnantajien osalta muutos tarvitaan sekä edellä mainitun vastuunjaon tarkentamisen vuoksi että säteilysuojeluorganisaatioon kuuluvien toimijoiden muutosten vuoksi. Aiemmin säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavalla johtajalla on ollut mahdollisuus saada oikeudet annosrekisterin extranettiin ja sitä kautta työntekijöiden tietoihin.

Jatkossa vastaavan johtajan korvaavat organisaatiossa säteilyturvallisuusvastaava (STV) ja säteilyturvallisuusasiantuntija (STA). Heidän tietojensaantioikeutensa taas riippuu siitä, millaisessa työsuhteessa he ovat toiminnanharjoittajaan. STV on aina lähtökohtaisesti suoraan toiminnanharjoittajan palveluksessa, joten heille voidaan antaa oikeus saada tarvittavat tiedot suoraan extranetin kautta. STA:n osalta extranet-oikeuksia on harkittava tapauskohtaisesti.

Harmaa tietolaatikko teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.