Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Poikkeava tapahtuma opetti: korjaus- ja asennustöiden vaikutus säteilylähteisiin huomioitava

Poikkeava tapahtuma opetti: korjaus- ja asennustöiden vaikutus säteilylähteisiin huomioitava

Toukokuussa 2018 Säteilyturvakeskus sai yhteydenoton SSAB:n tehtaalta, jossa koksin valmistuksessa hyödynnettävä radiometrinen mittalaite oli antanut ristiriitaista tietoa teollisuusprosessista. Työntekijät havaitsivat että säteilylähde oli kuumentunut eikä säteilijän suljin toiminut.

Laitevian syyksi paljastui hiljattain tehdyn remontin yhteydessä asennettu liian lyhyt mittayhdeputki, joka aiheutti säteilylähteen kuumenemisen. Lämmön vaikutuksesta säteilylähteen lyijyvuori oli sulanut siinä määrin, että se jumitti säteilylähteen sulkimen.

SSAB:n vastaava johtaja oli pikaisesti yhteydessä STUKin asiantuntijaan sekä säteilylaitteen maahantuojaan, minkä ansiosta laitteesta ja säteilyriskistä kyettiin viipymättä luomaan kokonaiskuva. Riskeiksi todettiin työntekijöiden kontaminaatioaltistus sekä potentiaalinen suuri annosnopeus säteilylähteen välittömässä läheisyydessä, mikäli lyijysuojus olisi täysin sulanut. STUK ohjeisti eristämään säteilylähteen ympäristön sekä suorittamaan kontaminaatiomittauksia. Mittauksissa ei ilmennyt poikkeavia arvoja.

Tapahtumasarjasta voidaan oppia, että korjaus ja asennustöiden yhteydessä on huomioitava toimenpiteiden vaikutus säteilylähteeseen. Kyseisessä asennustyössä ei ollut riittävästi huomioitu teollisuusprosessissa syntyvän lämmön vaikutusta.

Toiminnanharjoittajan viiveetön yhteydenotto Säteilyturvakeskukseen edesauttoi säteilyriskien nopeaa arviointia, eikä tapauksesta seurannut henkilöihin kohdistunutta säteilyaltistusta. Säteilylähde suojuksineen tullaan loppusijoittamaan asianmukaisesti.

Harmaa tietolaatikko teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjille suunnatussa STUKin uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.