Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

STUK hakee ratkaisua säteilylähteiden käytöstä poistolle

STUK hakee ratkaisua säteilylähteiden käytöstä poistolle

Keväällä sattuneen kontaminaatiotapauksen vuoksi Suomen ainoa tunnustettu laitos, Suomen Nukliditekniikka, ei tällä hetkellä edelleenkään voi vastaanottaa käytöstä poistettuja säteilylähteitä. Tämä aiheuttaa ongelmia sekä säteilylähteiden käyttäjille että maahantuojille. Lähteitä joudutaan varastoimaan muun muassa toiminnanharjoittajien omissa varastoissa. Jos STUK on tarkastuksilla tai muuten kehottanut hävittämään tarpeettomia lähteitä, määräaikoja on pidennetty.

”Tilanne on kaikille osapuolille valitettava. Haluammekin muistuttaa siitä, että lähteen palautus valmistajalle on vaihtoehto”, toteaa toimistopäällikkö Santtu Hellstén STUKista.

Näin neuvoo myös Säteilyturvakeskuksen ohje ST 5.1, jonka vaatimuksia säteilylähteiden varastoinnissa on noudatettava. Ohje uusittiin tänä syksynä ottaen huomioon kontaminaatiotapauksen opit.

Ohjeen mukaan käytöstä poistetut umpilähteet on ensisijaisesti palautettava takaisin lähteen valmistajalle tai toimittajalle. Jos säteilylähteen toimittaja ei ota vastaan säteilylähteitä, ne voidaan toimittaa tunnustettuun laitokseen, joka huolehtii radioaktiivisen jätteen tekemisestä vaarattomaksi.
Säteilyasetus velvoittaa STUKin toimimaan tunnustettuna laitoksena, jos Suomessa ei ole toista toimijaa. STUK tekeekin tähän liittyviä valmisteluja. STUK tiedottaa muutoksista tilanteessa heti, kun mahdollista.

”STUKin toiveena on, että Suomessa on toimiva tunnustettu laitos. STUK ottaa tehtävät hoitaakseen, jos muuta vaihtoehtoa ei ole. Valitettavasti emme voi kuitenkaan antaa selkeää aikarajaa, johon mennessä tilanne saadaan normalisoitua”, Santtu Hellstén vielä pahoittelee.

Säteilylähteiden käytöstä poistosta valmistuu pian myös uusi Säteilyturvakeskuksen opas, joka antaa konkreettisia neuvoja muun muassa siihen, miten lähde valmistellaan kuljetusta varten ja kuka on vastuussa lähteestä missäkin käytöstä poiston vaiheessa.

Ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus