Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilylähteiden turvajärjestelyvaatimuksiin muutoksia

Säteilylähteiden turvajärjestelyvaatimuksiin muutoksia

STUK on päivittämässä ohjettaan ST 1.11 säteilylähteiden turvajärjestelyistä. Avolähteiden käytössä turvajärjestelyjen vaadittu taso on tähän asti määräytynyt laboratoriotyypin perusteella. Vastaisuudessa turvajärjestelyjen taso määräytyy lähteiden aktiivisuuden perusteella.

Uusittava ohje tiukentaa myös vaatimuksia sen osalta, milloin fyysisten rakenteiden sijaan turvallisuuden takaamiseksi riittää se, että käyttöhenkilöstö on läsnä. Jos turvajärjestelyjen tasolla B turvallisuus on varmistettu fyysisten rakenteiden sijaan henkilöstön läsnäololla, on henkilöstöllä jatkossa oltava mahdollisuus viestiä lainvastaisesta toiminnasta tai sen epäilystä välittömästi. Turvajärjestelyjen tasolla A kaikkia rakenteellisia esteitä ei voida enää korvata käyttötilanteessa henkilöstön läsnäololla.