Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilylähteiden kauppiaat kokoontuivat STUKissa

Säteilylähteiden kauppiaat kokoontuivat STUKissa

STUK järjesti 9.11.2016 keskustelutilaisuuden radioaktiivisia aineita ja röntgenlaitteita myyvien yritysten edustajille. Tilaisuuteen saapui säätä uhmaten lähes 40 osallistujaa. Tapaaminen oli keskustelupainotteinen ja osallistuminen oli aktiivista.

Järjestelyt säteilylähteiden käytöstä poistamiseksi oli yksi marraskuisen tapaamisen tärkeimmistä keskustelunaiheista. Tällä hetkellä Suomessa ei ole toiminnassa tunnustettua laitosta, joka vastaanottaisi käytöstä poistettuja säteilylähteitä. Tämä on johtanut siihen, että maahantuojat ovat joutuneet varastoimaan heille toimitettuja säteilylähteitä tavanomaista enemmän ja pidempään. Säteilylähteiden palauttamisessa valmistajalle ulkomaille on myös ilmennyt ongelmia esimerkiksi säteilylähteen sertifikaatin puuttumisen vuoksi. STUK ponnistelee, jotta tilanne tunnustetun laitoksen suhteen saataisiin ratkaistua mahdollisimman pian.

Lähteiden käytöstä poiston ja lakiuudistuksen lisäksi tapaamisessa käytiin läpi mm. umpilähteiden vaihtoja laitteisiin, pyyhintäkokeiden tekemistä käytännössä sekä kuljetusten turvajärjestelyjä. Kuva: Riikka Laitinen-Sorvari, STUK

Tilaisuudessa esiteltiin lisäksi vuonna 2018 voimaan tulevan säteilylain luonnosta ja lain mukanaan tuomia uusia vaatimuksia. STUKin Ritva Havukainen kertoi, että vaatimukset perustuvat EU:n säteilyturvallisuusdirektiiviin eli niin sanottuun BSS-direktiiviin (2013/59/Euratom).

Uuden lain tuomista muutoksista keskustelua syntyi erityisesti uusista säteilyturvallisuusvastaavan (STV) ja säteilyturvallisuusasiantuntijan (STA) rooleista. Säteilyturvallisuusvastaava vastaa nykyistä säteilyn käytön turvallisuudesta vastaavaa johtajaa. Lisäksi luvanhaltijan käytettävissä on oltava säteilyturvallisuusasiantuntija, jonka tehtävänä on työntekijöiden ja väestön säteilysuojelun suunnittelu, toteutus ja seuranta. Molemmissa rooleissa voi toimia myös sama henkilö. Kysymyksiä herättivät erityisesti säteilyturvallisuusasiantuntijan pätevyys- ja koulutusvaatimukset sekä tehtävät etenkin sellaisissa toiminnoissa, joissa säteilyn käyttöön liittyvät riskit ovat pieniä.

Muitakin muutoksia on uuden lain myötä tulossa. Esimerkiksi myyjän selonottovelvollisuus on laajenemassa myös röntgenlaitteisiin.

Säteilylakiluonnos on kommentoitavana sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilla 16.1.2017 asti.

Tilaisuudessa käsiteltiin lisäksi vuonna 2016 uusittuja, säteilylähteiden kauppaa ja umpilähteiden käyttöä koskevia ST-ohjeita (ST 5.4 ja ST 5.1). Muutoksia näihin ohjeisiin ovat aiheuttaneet muun muassa röntgenlaitteiden kaupan muuttuminen luvanvaraiseksi sekä umpilähteiden pyyhintäkokeita koskevat uudet vaatimukset. Tapaamisessa käytiin läpi myös umpilähteiden vaihtoja laitteisiin, pyyhintäkokeiden tekemistä käytännössä sekä kuljetusten turvajärjestelyjä.

Kiitokset vielä kaikille osanottajille!