Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

STUK valmistelee säteilylähteiden turvajärjestelyopasta

STUK valmistelee säteilylähteiden turvajärjestelyopasta

Tuomas Siru tekee Säteilyturvakeskuksessa (STUK) turvallisuusalan opinnäytetyötä säteilylähteiden turvajärjestelyistä. Opinnäytetyön yhteydessä Siru valmistelee opasta säteilylähteiden käyttäjille.

Uusi säteilylaki astuu voimaan tänä vuonna. Samalla alemman tason säädöksiä päivitetään uuden lain mukaisiksi. STUKissa uudistustyö on hyvässä vauhdissa.

Pelkät eri asteiset säädökset eivät kuitenkaan riitä. Tarvitaan myös säädöksiin perustuvia käytännön ohjeita, joissa on ajateltu tekstin ymmärrettävyyttä ja ohjeen käyttökelpoisuutta toiminnanharjoittajan kannalta.

STUK palkkasi Laurea-ammattikorkeakoulussa opiskelevan Tuomas Sirun vuoden 2017 kolmeksi viimeiseksi kuukaudeksi tekemään opinnäytetyön säteilylähteiden turvajärjestelyistä. Sirun pesti jatkuu osa-aikaisena tämän vuoden puolelle.

”Tämä on tosi mielenkiintoinen tehtävä, sillä opinnäytetyöhön liittyvän tutkimuksen lisäksi teen selkeästi toisenlaista työtä, eli käyttäjille tarkoitettua käytännöllistä opasta. Työt tukevat hyvin toisiaan”, Siru toteaa.

Sirun työ liittyy turvajärjestelyihin, eli lähinnä siihen, miten säteilylähteet suojataan laittomalta toiminnalta. Esimerkiksi luonnonmullistusten tai normaalien onnettomuuksien seuraukset säteilylähteille eivät kuulu tekeillä olevan työn piiriin, vaan niille on erikseen omat säädöksensä ja ohjeensa.

Säteilylähteitä on sairaaloissa ja tehtaissa

Säteilylähteitä on käytössä tutkimuslaitoksissa, terveydenhoidossa ja tehtaissa, eli hyvin eri tyyppisissä ympäristöissä. Tehtaassa voi olla jyminä ja pauke, sairaalassa valkoista ja hiljaista.

”Todella hyvä juttu, että työhöni on kuulunut tutustumista paikkoihin, joissa säteilylähteitä käytetään. Se auttoi ymmärtämään, millaisia ohjeita säteilylähteiden käyttäjät erilaisissa paikoissa oikeasti tarvitsevat”, toteaa Siru.

Hän korostaa sitä, että käyttäjille tarkoitetun ohjeen pitää olla käyttäjäystävällinen. Ohjeen pitää tietysti olla lakien ja säädösten mukainen, mutta sen pitää aueta nopeasti sellaisellekin käyttäjälle, joka käyttää sitä vain satunnaisesti.

Ohjeen käyttäjäystävällisyyttä edistetään sisällyttämällä siihen esimerkkitapauksia ja havainnollistavia kuvia. Lopputulos ei siis ole, eikä saa olla, pykälänmakuinen tai byrokratianpölyinen.

Sirun opinnäytetyö Laureaan on loppusuoralla. Hän valmistuu tradenomiksi, erityisalanaan turvallisuusasiantuntijuus, ennen kesää.

”Teen ohjetta yhdessä STUKin tarkastajien ja asiantuntijoiden kanssa. Minulla on hyötyä siitä, että olen tullut ulkopuolisena tähän työhön ja saanut tehdä tutkimustyötä ilman ennakkoasennetta. Uskon, että ohje on hyödyllinen paitsi käyttäjille, myös STUKin asiantuntijoille, koska se helpottaa ymmärtämään käyttäjien tilannetta”, Siru pohtii.

Teksti
Viestinnän asiantuntija Jarmo Lehtinen, STUK

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu sekä terveydenhuollon että teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeissä

Teksti on julkaistu sekä terveydenhuollon että teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjille suunnatuissa ProInfo-uutiskirjeissä. Voit tilata uutiskirjeet sähköpostiisi liittymällä postituslistoille.