Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

STUK on siirtynyt sähköiseen asiointiin - siirtyykö yrityksennekin?

STUK on siirtynyt sähköiseen asiointiin - siirtyykö yrityksennekin?

STUK siirtyi sähköiseen asiointiin vuoden 2017 lopussa. Tämä tarkoittaa, että yrityksenne saa halutessaan turvallisuuslupaan liittyvät päätökset ja tarkastuspöytäkirjat sähköpostitse tavallisen postin sijaan. Samaan aikaan STUK siirtyi sähköiseen allekirjoitukseen.

Turvallisuusluvan haltijoilla on nykyään mahdollisuus valita, haluavatko he lupaan liittyvät päätökset ja tarkastuspöytäkirjat sähköpostitse vai tavallisena postina. STUK lähetti marraskuussa 2017 luvanhaltijoille kirjeen siitä, haluavatko nämä siirtyä sähköiseen asiointiin. Suostumuksen antamiseksi tarvitaan yrityksen nimenkirjoitusoikeuden omaavan henkilön hyväksyntä. Sähköisestä asioinnista on säädetty sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetussa laissa (13/2003).

Osa asiakirjoista lähetetään jatkossakin postitse, vaikka yritys olisikin antanut suostumuksen sähköiseen asiointiin. Tällaisia ovat ainakin saantitodistuksella lähetettävät asiakirjat.

Sähköisen asioinnin kanssa samaan aikaan asiakirjat ryhdyttiin allekirjoittamaan sähköisesti. Tämä tarkoittaa, ettei asiakirjoissa ole enää käsin kirjoitettuja allekirjoituksia. Sen sijaan dokumentin lopussa on sivu, jossa kerrotaan, että asiakirja on laadittu ja allekirjoitettu sähköisesti, sekä allekirjoittajan titteli, nimi ja allekirjoituspäivä. Sähköinen allekirjoitus koskee myös postitse lähetettäviä asiakirjoja.

STUKin verkkosivuilta löydät suomeksi ja ruotsiksi luvanhaltijoille lähetetyn kirjeen sekä lomakkeen, jolla suostumuksen sähköiseen asiointiin voi antaa.

Ohje/tiedotuskirje: Lupa sähköiseen tiedoksiantoon (pdf)
Suostumuslomake: Lupa sähköiseen tiedoksiantoon (pdf)
Instruktioner/Förfrågning: Tillstånd till vanlig elektronisk delgivning (pdf)
Tillståndsblankett: Tillstånd till vanlig elektronisk delgivning (pdf)

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjille suunnatussa ProInfo-uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.