Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Poikkeavat tapahtumat vuonna 2016

Teollisuuden, tutkimuksen ja opetuksen säteilyn käytössä sekä ja radioaktiivisten aineiden kuljetuksissa sattui viime vuonna yhteensä 24 poikkeavaa tapahtumaa. Vuoden aikana löytyi muun muassa seitsemän orpoa lähdettä, päästöjä syntyi kuudessa tapauksessa ja viiden kuljetuksen aikana meni jotain vikaan.

”Poikkeaviin tapahtumiin varauduttaessa ja niitä ehkäistessä täytyy ensin tunnistaa, millaisia vaaran paikkoja toimintaan voi liittyä. Jotta tapahtumat voidaan ehkäistä, säteilylaitteiden kunto, esimerkiksi lähteen sulkimen toiminta, täytyy tarkastaa säännöllisesti ja työntekijöille tulee antaa riittävästi opastusta ja koulutusta. On myös oleellista pitää kaikista säteilylaitteista ja ‐lähteistä kirjaa ja ilmoittaa Säteilyturvakeskukselle muutoksista toiminnassa”, korostaa ylitarkastaja Jorma Kuusisto STUKista.

Poikkeavien tapahtumien lukumäärä vuosina 2010-2016
Jos jotain poikkeavaa silti pääsee tapahtumaan, täytyy siitä ilmoittaa STUKille. Lisää tietoa siitä, miten poikkeaviin tapahtumiin pitää varautua ja miten pitää menetellä, jos jotakin poikkeavaa tapahtuu, löytyy muun muassa ohjeista:
ST 1.6 Säteilyturvallisuus työpaikalla
ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus
ST 5.2 Tarkastus- ja analyysiröntgenlaitteiden käyttö
ST 5.6 Säteilyturvallisuus teollisuusradiografiassa
ST 5.8 Säteilylaitteiden asennus-, korjaus- ja huoltotyö
ST 6.1 Säteilyturvallisuus avolähteiden käytössä

Rikkoutunut kolli matkasi terminaalista toiseen

Viime vuonna radioaktiivisten aineiden kuljetuksissa sattui viisi poikkeava tapahtumaa. Yhdessä tapauksista jodilähteen (I-131, aktiivisuus 300 MBq) sisältänyt kuljetuspakkaus rikkoontui terminaalissa, kun roskalaatikkopino kaatui kollin päälle. Kolli pääsi kuitenkin jatkamaan matkaansa seuraavaan terminaalin, jossa lähetyksen viallisuus huomattiin. Terminaali eristettiin ja pelastuslaitos teki siellä tarvittavat mittaukset. Kontaminaatiovaaraa ei aiheutunut eikä henkilökunta altistunut, sillä kollin sisäpakkaus oli säilynyt ehjänä.

Jodilähteen sisältänyt kuljetuspakkaus rikkoontui terminaalissa, kun roskalaatikkopino kaatui kollin päälle.

Toisessa tapauksessa jäteasemalta löytyi puulaatikko, jossa oli säteilyvaaramerkintä. Pelastuslaitos kävi mittaamassa laatikon radioaktiivisuuden, mutta mitään aktiivisuutta ei havaittu. STUK muistuttaa, että kuljetusmerkinnät on aina poistettava tyhjistä kolleista.

Viime vuonna sattui myös yksi varkaustapaus, kun toiminnanharjoittajalta varastettiin pulssiröntgenlaitteita. Poliisille toimitettiin laitteista tarkat tiedot ja tutkinnan tuloksena laitteet löytyivät.

Vahinko radioaktiivisen jodin käsittelyssä

Kontaminaatio‐ ja päästötapahtumia sattui vuoden aikana kuusi. Vuoden lopulla radioaktiivisia lääkeaineita valmistettaessa sattui inhimillinen virhe ja radioaktiivista jodia (I–123) valui jäteastian ohi lattialle. Jodia pääsi pieni määrä myös ulkoilmaan. Päästö ei vaarantanut työntekijöiden terveyttä ja ulkoilmaan päässeen jodin määrä oli niin pieni, ettei sillä ollut vaikutusta säteilytilanteeseen tuotantotilojen ulkopuolella. Korjaavana toimenpiteenä mm. jätekaapin oveen laitettiin kyltti, joka muistuttaa jäteletkun tarkistamisesta kaapin sulkuvaiheessa.

Lisäksi vuonna 2016 löydettiin seitsemän orpoa säteilylähdettä ja säteilyn käytössä sattui kuusi tapahtumaa. Yhdessä tapauksista huomattiin, että kolme henkilöä oli altistunut kolmen vuoden aikana säteilylle (1 mSv, 2,1 mSv ja 4,2 mSv), kun suljetusta röntgenlaitteesta pääsi ruuviaukosta kapea primäärikeila.

Harmaa tietolaatikko Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeessä

Teksti on julkaistu teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käyttäjille suunnatussa ProInfo-uutiskirjeessä. Voit tilata uutiskirjeen sähköpostiisi liittymällä postituslistalle.