Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Röntgenlaitteiden kauppaan ja hallussapitoon on oltava turvallisuuslupa

Röntgenlaitteiden kauppaan ja hallussapitoon on oltava turvallisuuslupa

Vuoden 2016 alusta voimaan tulleen STUKin päätöksen mukaan röntgenlaitteiden käytön lisäksi myös niiden hallussapitoon ja kauppaan tarvitaan turvallisuuslupa.

Niinpä myös varastoituna olevat toimintakuntoiset röntgenlaitteet on nykyisin ilmoitettava STUKille. Tällaiset laitteet lisätään turvallisuuslupaan kuten muutkin laitteet, mutta luvan tietoihin merkitään, että laite on varastoituna. STUKille on ilmoitettava, jos laite otetaan uudelleen käyttöön.

Röntgenlaitteen ostajan tulee saada tarvittavat tiedot laitteesta

Hallussapidon lisäksi myös röntgenlaitteiden kauppa muuttui vuoden vaihteessa luvanvaraiseksi. Aiemmin, vuodesta 1995 lähtien, kauppa oli poikkeuksellisesti vapautettu luvasta.

Röntgenlaitteiden, kuten muidenkin säteilylaitteiden, kaupassa on oleellista, että ostaja saa riittävät tiedot laitteen turvallisuusominaisuuksista ja niistä velvoitteista, joita laitteen käyttöön liittyy. Kun laitteiden myynti oli vapaata, ei tietoa kuitenkaan kaikissa tapauksissa annettu tarpeeksi.

Suurin osa röntgenlaitteiden myyjistä on toki hoitanut tiedonantovelvollisuutensa mallikkaasti, eikä laitteiden käytössä ole havaittu vakavia turvallisuuspuutteita, mutta joissakin tapauksissa laitteiden ostajat eivät saaneet riittäviä tietoja turvallisuusvaaroista tai esimerkiksi siitä, että röntgenlaitteiden käyttöön on hankittava turvallisuuslupa.

Useimmilla röntgenlaitteita myyvillä yrityksillä on ollut jo lupa johonkin muuhun säteilytoimintaan, yleensä röntgenlaitteiden asennukseen ja huoltoon. Näissä tapauksissa lupaa täydennetään uudella toiminnalla, joka koskee röntgenlaitteiden kauppaa.

Uudella STUKin päätöksellä pyritään tarkemmin valvomaan röntgenlaitteiden ja niiden käytön turvallisuutta koko niiden elinkaaren ajan. Tämä on myös säteilylain alkuperäinen tarkoitus.

STUKin päätös: Röntgenlaitteiden kaupan ja hallussapidon saattaminen luvanvaraiseksi