Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Radiografiakuvaus vaatii pätevää henkilöstöä ja tarkkoja pelisääntöjä

Radiografiakuvaus vaatii pätevää henkilöstöä ja tarkkoja pelisääntöjä

Metallirakenteiden tai esimerkiksi hitsaussaumojen kuvaaminen röntgen- tai gammasäteilyllä eli radiografiakuvaus on yksi säteilyn käytön riskialttiimmista toiminnoista. Kuvauksissa käytetään suuria säteilyn annosnopeuksia ja etenkin, jos kuvaus toteutetaan avoimessa tilassa, esimerkiksi asiakkaan tiloissa teollisuushallissa tai ulkona, on olemassa riski, että ulkopuolinen henkilö joutuu vahingossa kuvauskeilaan.

Kuvauksen tilaajan onkin aina syytä kertoa omille työntekijöilleen kuvauksesta: selittää, mitä ollaan tekemässä ja perustella, miksi kuvausalueelle ei saa mennä.

Lisäksi tilaajan tulee varmistaa, että kuvauksen toteuttava yritys toimii kaikki turvallisuusvaatimukset täyttäen. STUKin Säteilyn käyttö teollisuudessa -yksikön päällikön Santtu Hellsténin mukaan Säteilyturvakeskuksen tietoon on tullut tapauksia, joissa kuvauksien turvallisuudesta ei ole huolehdittu vaatimusten mukaisesti ja valitettavasti ihmisiä on myös altistunut säteilylle.

”Turvallisuusvaatimuksia tulee noudattaa aina. Vaikka kuvaus toteutettaisiin ilta- tai yöaikaan, jolloin tiloissa ei periaatteessa liiku muita työntekijöitä, ei tämä vaikuta vaatimuksiin”, Santtu Hellstén teroittaa.

Ennen kaikkea riittävä ja osaava henkilöstö

Tärkeimmät vaatimukset koskevat kuvaushenkilöstön määrää ja pätevyyttä, sillä riittävä ja osaava henkilöstö on avainasemassa kuvausten säteilyturvallisuuden varmistamisessa.

Kuvausta tekemässä täytyy aina olla vähintään kaksi henkilöä, joista toisella on oltava vastaavan johtajan pätevyys. Myös avustajalla tulee olla koulutus radiografialaitteen käsittelyyn ja säteilyturvallisuusasioihin. Koulutuksesta täytyy olla merkintä.

Lisäksi kaikki kuvaukseen osallistuvat henkilöt on luokiteltava säteilytyöluokkaan A, eli heillä on oltava henkilökohtainen annosmittari. Jokaisella tulee myös olla suurentuneesta annosnopeudesta varoittava henkilökohtainen säteilyhälytin.

Annos voi olla jopa 400 millisievertiä

Suomessa on noin viisikymmentä radiografiakuvausta tekevää yritystä. Kuvauksessa periaate on sama kuin lääketieteellisessä kuvauksessa: Säteily läpäisee tutkittavan kappaleen ja valottaa sen taakse asetetun röntgenfilmin. Kehitetyssä filmissä näkyvät tummumat paljastavat materiaalin virheet. Radiografialaitteissa käytetään säteilyn synnyttämiseen joko suuritehoista röntgenlaitetta tai paksuimmille materiaaleille gammalähdettä tai lineaarikiihdytintä.

Röntgenradiografiaa käytetään mm. putkien hitsaussaumojen kuvaamiseen.

Gammaradiografiakuvausta käytetään ahtaissa paikoissa tai silloin kun kuvattavan aineen paksuus on niin suuri, ettei sitä voida kuvata röntgenlaitteilla. Kuvauksissa käytetään säteilylähteenä yleisesti kobolttia (Co-60) tai iridiumia (Ir-192). Kuvausajat voivat olla muutamista minuuteista useisiin tunteihin riippuen kuvausmateriaalin paksuudesta ja kuvattavan kohteen laajuudesta. Kobolttilähteitä käytetään yleensä vain suljetuissa suojahuoneissa, mutta jos esimerkiksi iridiumlähteellä tehdyssä kuvauksessa ihminen joutuisi kymmeneksi minuutiksi kuvauskeilaan metrin etäisyydelle lähteestä, saisi hän jopa noin sadan millisievertin annoksen. Vertailun vuoksi, säteilytyöntekijöille suurin sallittu annos vuoden aikana on 20 millisievertiä.

Röntgenlaitetta käytettäessä valotusajat ovat yleensä suhteellisen lyhyitä, korkeintaan 1–3 minuuttia/kuva. Näin altistus jää yleensä pienemmäksi kuin gammasäteilylähteellä. Toisaalta, jos joudutaan käyttämään suuria jännitteitä tai suurta virtaa, voi kolmen minuutin altistusajalla kerta-annos olla jopa 100–400 millisievertiä yhden metrin etäisyydellä laitteesta.

Vaikka gammasäteilylähteiden annosnopeudet ovat pienempiä lähietäisyydellä, ovat gammaradiografialaitteet kuitenkin riskien osalta röntgenlaitteita vaarallisempia. Röntgenlaitteesta saa helposti virran pois ja säteilyn tuotto loppuu siihen. Gammasäteilylähteet sen sijaan tuottavat säteilyä jatkuvasti, ja säteilylle voi altistua pitkään, jos säteilylähdettä ei huomaa vetää omaan suojukseen kuvausten loputtua tai jos säteilylähde jää jumiin suojuksen ulkopuolelle.

Ohje ST 5.6 Säteilyturvallisuus teollisuusradiografiassa