Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Cesiumtapauksen opit ohjeisiin

Radioaktiivisia pienjätteitä käsittelevän yrityksen hallussa ollut rikkoutunut cesiumlähde saastutti maaliskuussa Säteilyturvakeskuksen tiloja. Tapahtumasta aiheutui mittavia puhdistustoimenpiteitä STUKin kiinteistössä, sillä osa laitoksen viranomaistyöstä edellyttää täysin puhdasta laboratorio- ja mittausympäristöä.

Rikkoutuneen säteilylähteen paljasti tapahtumaketju, joka alkoi, kun STUKin toimitilan katolla sijaitsevassa ilmankerääjässä havaittiin kohonnut, joskin erittäin pieni, cesiumpitoisuus. Cesiumin alkuperää ryhdyttiin selvittämään ja selvitykset johtivat rikkoutuneen cesiumlähteen löytymiseen Suomen Nukliditekniikan tiloista. Yritys ottaa vastaan radioaktiivisia pienjätteitä ja toimii samassa kiinteistössä STUKin kanssa.

Kontaminaation aiheuttaja oli 35 vuotta sitten valmistettu umpilähde, jota oli käytetty paperitehtaalla pinnankorkeusmittarissa. Säteilyn käyttö teollisuudessa -yksikön päällikön Santtu Hellsténin mukaan STUKin tietoon ei ole aikaisemmin tullut vastaavanlaista lähteen rikkoutumista, mutta tämä tapaus osoittaa, että varsinkin ikääntyneiden umpilähteiden käsittelyssä pitää olla varovainen.

Uudistettavaan ohjeeseen ST 5.1 kaikki opit tapauksesta

Ohje ST 5.1 Umpilähteiden ja niitä sisältävien laitteiden säteilyturvallisuus on parhaillaan uusittavana. Ohjeen uudistetun version julkaisua on nyt lykätty, jotta siihen saadaan varmasti mukaan kaikki oppi maaliskuisesta cesiumtapauksesta.

Uusittavassa ohjeessa kiinnitetään muun muassa huomiota niihin edellytyksiin, joilla säteilylähde voidaan luovuttaa uudelleen toiselle käyttäjälle, valmistajalle tai tunnustettuun laitokseen. Ohjeessa myös kuvataan tilanteita, joissa toiminnan harjoittajalla on oltava säteilymittari käytettävissään. Lisäksi siinä käsitellään radioaktiivisten aineiden kuljetusta ja kuljetuksen valmistelua.

Santtu Hellstén muistuttaa, että ohjeen nykyisessäkin versiossa on velvoitteita pyyhintänäytteiden ottamiselle. ”Tämä tapaus on viimeistään opettanut, että näytteitä pitää ottaa tarvittaessa, varsinkin jos ympäristöolosuhteet ovat haastavat.”

Mitä tehdä käytöstä poistetuille lähteille?

Suomen Nukliditekniikan tiloja ei voi tällä hetkellä käyttää eikä yritys pysty vastaanottamaan radioaktiivisia pienjätteitä. STUK selvittää parhaillaan yrityksen tulevia toimintaedellytyksiä ja pyrkii vuoden loppuun mennessä löytämään ratkaisun pienjätteiden käsittelyyn ja säilyttämiseen. Sillä välin toiminnanharjoittajan täytyy säilyttää käytöstä poistettuja lähteitä erityisen huolellisesti.

STUK on parhaillaan valmistelemassa säteilylähteiden käytöstä poistosta uutta opasta.

”Vastuu lähteiden turvallisuudesta on aina toiminnanharjoittajalla”, Santtu Hellstén vielä muistuttaa.