Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Teollisuuden ja tutkimuksen työntekijöille ei kertynyt suuria säteilyannoksia vuonna 2014

TEO-uutiskirje 1-2015 Teollisuuden ja tutkimuksen työntekijöille ei kertynyt suuria säteilyannoksia vuonna 2014

Teollisuuden ja tutkimuksen säteilyn käytössä kaikkien säteilytyöntekijöiden efektiiviset annokset olivat pienempiä kuin 10 millisievertiä vuonna 2014.

Teollisuudessa eniten annosta, 6,3 millisievertiä, kertyi vuoden aikana merkkiainekokeita tehneelle henkilölle. Tutkimustyössä suurin vuosiannos oli 7,6 millisievertiä ja terveydenhuollossa käytettävien radioaktiivisten aineiden valmistuksessa 8,9 millisievertiä.

Teollisuudessa ja tutkimuksessa yli yhden millisievertin efektiivisiä annoksia kirjattiin vain noin 60 työntekijälle. Edellä mainittujen ammattiryhmien lisäksi teollisuudessa annoksia saivat radiografiatyöntekijät. Kaikkiaan annosseurannassa oli vuonna 2014 noin 11 200 säteilyn käyttöön osallistuvaa työntekijää.

Valtakunnalliseen annosrekisteriin kirjataan lisäksi lentohenkilöstön kosmisesta säteilystä saamat annokset ja työpaikoilla radonaltistuksen seurannassa olevien henkilöiden annokset.

Avolähteiden käsittelyssä seurataan efektiivisen annoksen lisäksi käsien iholle aiheutuvaa altistusta sormiannosmittareilla. Myös nämä käsien ihoannokset kirjataan annosrekisteriin. Annosrajan ylittäviä ihoannoksia ei todettu vuonna 2014.

Efektiivisen annoksen vuosiannosraja on 50 millisievertiä ja viiden vuoden aikana kertyneen annoksen raja 100 millisievertiä. Käsien ja ihon vuosiannosraja (ekvivalenttiannos) on 500 millisievertiä.