Uutiskirjeet säteilyn käyttäjille

STUK julkaisee säteilyn käytön ammattilaisille kahta uutiskirjettä. Toinen on suunnattu terveydenhuollon säteilyn käyttäjille, toinen palvelee erityisesti teollisuuden ja tutkimuksen aloilla toimivia ammattilaisia, jotka työssään käyttävät säteilyä.

Muutaman kerran vuodessa julkaistavissa uutiskirjeissä kerrotaan ajankohtaisista säteilyn käyttöön ja säteilyturvallisuuteen liittyvistä asioista, uusista ohjeista ja julkaisuista, koulutuksista, poikkeavista tapahtumista, hyvistä käytännöistä ja tuoreista tutkimustuloksista.

Voit tilata sähköpostiisi joko terveydenhuollon tai teollisuuden ja tutkimuksen aloilla toimiville ammattilaisille tarkoitetut uutiskirjeet - tai vaikka molemmat. Tilauslomakkeet löydät Stuk.fi-sivuston Ajankohtaista-osiosta. Uutiskirjeet ovat luettavissa myös STUKin nettisivuilla.  

Terveydenhuollon uutiskirjeet
28.9.2018 Uusi säteilylaki tuo uusia tehtäviä
 

Aiheet:
- Lakiuudistus muuttaa säteilysuojelun rooleja ja vastuita lääketieteellisessä säteilyn käytössä
- Säteilylaki ja tietosuoja-asetus aiheuttavat muutoksia myös annosrekisteriin
- Magneettikuvaustoiminnan aloittamisesta ilmoitus STUKille
- Uusi säteilylaki painottaa hyvää turvallisuuskulttuuria
- Turvallisuusarvion tekeminen on suoraviivainen prosessi
- STUKille raportoidut säteilyn käytön poikkeavat tapahtumat vuonna 2017

2.2.2018 Kolme kysymystä STUKin uudelle säteilytoiminnan valvonta -osaston johtajalle
 

Aiheet:
- Kolme kysymystä STUKin uudelle säteilytoiminnan valvonta -osaston johtajalle

- Uusi suositus pienten röntgenyksiköiden syventävistä auditoinneista
- Huolehdi kuvanlaadusta näytölläsi
- Poikkeavia tapahtumia vähiten torstaisin
- HYVÄ KÄYTÄNTÖ: Auttajan kirjaaminen röntgentutkimuksissa
- STUK valmistelee säteilylähteiden turvajärjestelyopasta
- Annosrekisterin extranet nopeuttaa asiointia – olethan hankkinut käyttöoikeuden?


Lyhyesti:
- lmoittautuminen STUKin säteilyturvallisuuspäiville on käynnissä
- Kerro mielipiteesi STUKin määräyksistä
- Vuoden 2018 tutkimusmääristä tulossa kysely
- Julkisesta diaarista näet, mitä STUKissa on vireillä
- Säteilyn käyttäjien sivut nyt myös englanniksi
- Puuhakirja perheen pienimmille

12.6.2017 STUK seuraa SOTEn vaikutuksia säteilyturvallisuuteen
 

Aiheet:
- STUK seuraa SOTEn vaikutuksia säteilyturvallisuuteen
- Ala oppii poikkeavien tapahtuminen avoimesta käsittelystä
- Lasten hammastutkimuksista löytyi parantamisen varaa
- Luvattomia röntgenlaitteita löytyy yhä
- Ministeriö kuuli sidosryhmiä säteilylainsäädännön uudistuksesta
- PET-tutkimusten määrä huimassa kasvussa
- Aikuisten tavanomaisten röntgentutkimusten vertailutasot päivitetty
- Potilas isotooppitutkimuksessa -esite julkaistu
- STUK julkaisee oppaan säteilyn käytöstä kardiologiassa

Lyhyesti:
- STUKin säteilyturvallisuuspäivät toukokuussa 2018
- Kivessyöpäpotilaiden säteilyvaaraa voidaan vähentää
- Lähes 700 säteilyn käytön tarkastusta
- Muistathan tarkistaa potilaan henkilöllisyyden ennen tutkimusta!
- Sähköpostia STUKin terveydenhuollon säteilyn käytön tarkastajille
- Lämmin kiitos kaikille strategiatyöhömme osallistuneille!
- Säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin pätevyyden toteaminen siirtyi STUKilta Valviralle

21.12.2016 Oikeutusarviointi huomion kohteena
 

Aiheet:
- Oikeutusarviointi huomion kohteena
- Uudet raamit säteilyn turvalliselle käytölle
- Väitöstutkimus tuo uutta tietoa sädehoidon sydänvaikutuksista
- Isotooppilääketieteen TT-opas ohjeistaa oikeutukseen ja optimointiin
- Tutkimusmääräkysely: TT-tutkimukset yleistyvät edelleen
- Pään alueen KKTT-tutkimuksille vertailutasot
- Tarkastajan matkassa

Lyhyesti
- Sädehoitofyysikoiden 34. neuvottelupäivät järjestetään Helsingissä
- Vuoden 2016 poikkeavat tapahtumat netissä
- STUK hakee ratkaisua säteilylähteiden käytöstä poistolle
- Tarinoita oikeutusarvioinnista
- Kaikki lomakkeet yhdestä osoitteesta

31.8.2016 Säteilyturvallinen toiminta toi viiden tähden tunnustuksen
  Aiheet:
- Säteilyturvallinen toiminta toi KYSin kuvantamiskeskukselle viiden tähden tunnustuksen
- Poikkeavia tapahtumia ilmoitettiin kootusti merkittävä määrä
- PET-TT-tutkimusten vertailutasoja selvitetään
- Opas turvalliseen magneettikuvaustyöhön
- Sädehoitofyysikot keskustelivat laadunvalvonnasta ja poikkeavista tapahtumista
- Yhteiseurooppalainen hanke kehitti sädehoidon valvontaa

Lyhyesti:
- STUK uudistaa säteilytoiminnan valvonnan tietojärjestelmiä
- Sormien säteilyaltistus pieneni uusien työtapojen ansiosta
- Uusia julkaisuja ja ohjeita

 

Teollisuuden ja tutkimuksen uutiskirjeet 
28.9.2018 Uutta säteilylakia odotellessa
 

Aiheet:
- Uusi säteilylaki painottaa hyvää turvallisuuskulttuuria
- Uusia turvallisuusluvan haltijoita ja muuttuvia valvontakäytäntöjä
- Säteilylaki ja tietosuoja-asetus aiheuttavat muutoksia myös annosrekisteriin
- Turvallisuusarvion tekeminen on suoraviivainen prosessi
- Korjaus- ja asennustöiden vaikutus säteilylähteisiin täytyy muistaa
- Ulkomaalainen toiminnanharjoittaja saa turvallisuusluvan säteilytoimintaan yhdenvertaisin periaattein

30.1.2018 Ilmoittaudu STUKin säteilyturvallisuuspäiville 24.–25.5.2018
  Aiheet:
- Ilmoittautuminen STUKin säteilyturvallisuuspäiville on käynnissä
- STUK on siirtynyt sähköiseen asiointiin – siirtyykö yrityksennekin?
- Lausu mielipiteesi STUKin määräyksistä
- STUK valmistelee säteilylähteiden turvajärjestelyopasta
- Annosrekisterin extranet nopeuttaa asiointia – olethan hankkinut käyttöoikeuden?

Lyhyesti:
- Tommi Toivosesta STUKin säteilytoimintaa valvovan osaston johtaja
- Mitä STUKissa on vireillä tällä hetkellä? Katso julkisesta diaarista
- Säteilyn käyttäjien sivut nyt myös englanniksi
- Kännykällä voi mitata säteilyä, mutta luotettavuuden laita on niin ja näin
29.6.2017 Erityishuomio vanhojen säteilylähteiden turvallisuuteen
  Aiheet:
- STUK kiinnittää erityishuomiota vanhojen säteilylähteiden turvallisuuteen
- Uusi säteilylaki – mikä muuttuu korkea-aktiivisten säteilylähteiden käytössä?
- VTT:n ydinturvallisuustalo on valvovalle viranomaiselle mielenkiintoinen haaste
- STUK kyseli eri tekniikoiden käytöstä teollisuusradiografiassa
- Poikkeavat tapahtumat vuonna 2016
- Säteilyturvallisuuspäivät keräsi yhteen ennätysjoukon alan toimijoita

Lyhyesti:
- Teollisuuden, tutkimuksen ja terveydenhuollon yhteiset säteilyturvallisuuspäivät toukokuussa 2018
- Säteilytyöntekijöiden vuosiannokset pysyneet rajoissa
- Lähes 700 säteilyn käytön tarkastusta
- Uusi hinnasto, vanhat hinnat
- Lämmin kiitos kaikille strategiatyöhömme osallistuneille!
15.12.2016 Uuden säteilylain luonnosta voi nyt kommentoida
 

Aiheita:
- Uuden säteilylain luonnosta voi nyt kommentoida
- STUK hakee ratkaisua säteilylähteiden käytöstä poistolle
- Milla Korhonen tutkii mahdollisuuksia ennaltaehkäistä säteilylähteille sattuvia vahinkoja
- Ohje umpilähteiden säteilyturvallisuudesta on uusittu
- Säteilyturvallisuuteen vaikuttavat muutokset tulee ilmoittaa STUKille
- Säteilylähteiden kauppiaat kokoontuivat STUKissa
- Uusi ohje selkeyttää avolähteiden käytöstä syntyvien jätteiden käsittelyä
- Säteilylähteiden turvajärjestelyvaatimuksiin muutoksia
- Ilmoittaudu nyt teollisuuden ja tutkimuksen 12. säteilyturvallisuuspäiville

30.6.2016 Cesiumtapauksen opit ohjeisiin
 

Aiheita:
- Cesiumtapauksen opit ohjeisiin
- Röntgenlaitteiden kauppaan ja hallussapitoon on oltava turvallisuuslupa
- Kuka vastaa, kun vastaava johtaja on väliaikaisesti poissa?
- Radiografiakuvaus vaatii pätevää henkilöstöä ja tarkkoja pelisääntöjä
- Uusia vaatimuksia avolähteiden käytölle
- Poikkeavia tapahtumia: gammaradiografiakuvaaja altistui

Lyhyesti:
- STUK uudistaa säteilytoiminnan valvonnan tietojärjestelmiään
- Sormien säteilyaltistus pieneni uusien työtapojen ansiosta
- Keväinen huippukokous edisti radioaktiivisten aineiden käytön turvallisuutta
- Uusia julkaisuja

9.9.2015 Vielä ehdit ilmoittautua säteilyturvallisuuspäiville
 

Aiheita:
- Vaativassa säteilytoiminnassa on vastaavalle johtajalle nimettävä sijainen
- Uusi opas kuljetusten turvajärjestelyistä
- Turussa Suomen ensimmäinen röntgenillä toimiva biologisen materiaalin säteilytin
- Poikkeavia tapahtumia säteilyn käytössä
- Teollisuuden ja tutkimuksen työntekijöille ei kertynyt suuria säteilyannoksia vuonna 2014

 

Uutiskirje säteilyn käyttäjille: Terveydenhuolto
ISSN 2489-9801

Uutiskirje säteilyn käyttäjille: Teollisuus ja tutkimus
ISSN 2489-981X

Jaa tämä sivu

YHTEYSTIEDOT YHTEYSTIEDOT

Säteilyn käyttö terveydenhuollossa
Puhelin 09 759 88 246
Säteilyn käyttö teollisuudessa
Puhelin 09 759 88 246
Hammasröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 520 tai 09 759 88 300
Eläinröntgentutkimukset
Puhelin 09 759 88 246