Turvallisuusluvan muuttaminen

Turvallisuusluvan muuttaminen

Lupamuutoksia on kahdenlaisia: ennalta tehtäviä (etukäteismuutos)  ja ilmoitukseen perustuvia. Valtioneuvoston asetuksen 25 § ja 26 § selventävät näiden välistä eroa.

Käytännössä yleisimpiä lupamuutoksia, joihin on haettava muutos ennen muutoksen toteuttamista ovat:

  • turvallisuusluvanhaltijan vaihtuminen
  • muutos, jonka seurauksena toiminta muuttuu vaativammaksi
  • säteilyturvallisuusvastaavan vaihtuminen tai muu merkittävä muutos johtamisjärjestelmässä
  • säteilylähteen käyttö muuhun tarkoitukseen kuin mihin lupa on myönnetty
  • toiminnanharjoittamispaikan vaihtuminen

Vastaavasti asioita, joiden osalta voidaan tehdä muutosilmoitus kahden viikon kuluessa muutoksesta ovat yleisimmin:

  • yhteystietojen vaihtuminen
  • sädehoidon laadunvarmistusohjelman merkittävä muutos
  • poistot ja lakkautukset

Säteilylähteitä koskevien muutosten osalta laitevaihto, joka ei aiheuta muutoksia säteilyturvallisuusjärjestelyihin, on ilmoitukseen perustuva muutos. Vastaavasti, jos säteilylähdemuutos aiheuttaa muutoksia säteilyturvallisuusjärjestelyihin, on kyseessä etukäteismuutos. Hoitotarkoitukseen käytettävän säteilylähteen käyttöön ottaminen on aina etukäteismuutos.

Toiminnanharjoittaja vastaa siitä, että hän tekee muutoshakemuksen niin ajoissa, että Säteilyturvakeskus ehtii käsitellä asian ennen toiminnan aiottua muuttamista. Säteilyturvakeskuksen tavoitteellinen käsittelyaika säteilytoiminnan lupa-asioille on 30 päivää.