Lääketieteellisen altistuksen oikeutusarviointi

STUKin määräys lääketieteellisen altistuksen oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista tarkentaa potilaan mahdollisen raskauden vaikutusta oikeutusarviointiin

STUKin määräys lääketieteellisen altistuksen oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista tarkentaa potilaan mahdollisen raskauden vaikutusta oikeutusarviointiin

Huhtikuun 5. päivä tuli voimaan Säteilyturvakeskuksen määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista lääketieteellisessä altistuksessa. Määräyksessä annetaan säteilylaissa (859/2018) esitettyjä vaatimuksia täydentäviä vaatimuksia oikeutusarviointi- ja optimointikäytännöistä.

Määräyksessä korostetaan lähettävän lääkärin tai hammaslääkärin vastuuta oikeutusarvioinnissa tilanteessa, jolloin ei ole käytettävissä lähettämissuosituksia. Tällöin lähettävän lääkärin on tehtävä oikeutusarviointi, joka perustuu tehtyyn kirjallisuushakuun ja tutkimustiedon kriittiseen arviointiin. Oikeutusarviointi ja sen perusteet on kirjattava lähetteeseen.

Raskauden vaikutus oikeutusarviointiin

Lähettävän lääkärin on selvitettävä potilaalta raskauden mahdollisuus ja otettava se huomioon osana oikeutusarviointia. Poikkeuksena tästä ovat hampaiston, pään ja kaulan alueen sekä raajojen tutkimukset ja toimenpiteet, jotka voidaan tehdä ilman, että säteilykenttä on lähellä sikiötä. Toisaalta raskauden mahdollisuus on varmistettava tekemällä raskaustesti, kun kyseessä on tietokonetomografialla tai muulla suurta lääketieteellistä altistusta aiheuttavalla menetelmällä tehtävä vatsan tai lantion alueen röntgentutkimus tai toimenpide. Tämän lisäksi raskauden mahdollisuus on varmistettava harkittaessa potilaalle sädehoitoa tai suuren lääketieteellisen altistuksen sikiölle aiheuttavaa isotooppitutkimusta.

”Raskauden aiempaa tarkempi varmistaminen on tarpeen, koska tieto raskaudesta auttaa ehkäisemään tai ainakin pienentämään sikiölle aiheutuvaa säteilyaltistusta”, toteaa STUKin tutkimusprofessori Eeva Salminen.

Säteilyaltistuksen vertailutasot

Määräyksen liitteinä on annettu potilaan säteilyaltistuksen optimoinnin tukena käytettävät potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot. Vertailutasot ovat käytännössä vastaavat, mitkä on aiemmin annettu Säteilyturvakeskuksen päätöksinä. Muutoksena vertailutasojen suureet on päivitetty vastaamaan Säteilyturvakeskuksen määräyksessä säteilymittauksista S/6/2018 määrättyjä ilmakermaperusteisia suureita ja niiden nimiä. Myös annokseen viittaavia nimiä voidaan edelleen käyttää.

Määräyksillä annetaan ylemmän tason säädöksiä, säteilylakia 859/2018, valtioneuvoston asetusta (1034/2018) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (1044/2018) tarkentavia vaatimuksia. Määräyksissä ei toisteta ylemmän tason säädöksissä esitettyjä vaatimuksia, mikä onkin aiheuttanut hämmennystä muun muassa määräysluonnoksia kommentoineissa toiminnanharjoittajissa. Toiminnanharjoittajat ovat aiemmin tottuneet Säteilyturvakeskuksen julkaisemiin ST-ohjeisiin, joihin oli koottu kunkin aihealueen vaatimukset. Säteilyturvakeskus julkaisee tietokantapohjaisen ohjeistopalvelun, josta aihealuetta koskevat vaatimukset löytyvät kootusti ja ohjeluonteisesti.

Lisätietoja:

Petra Tenkanen-Rautakoski, toimistopäällikkö
etunimi.sukunimi@stuk.fi