Lääketieteellisen altistuksen oikeutusarviointi

STUKin määräys lääketieteellisen altistuksen oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista tarkentaa potilaan mahdollisen raskauden vaikutusta oikeutusarviointiin

STUKin määräys lääketieteellisen altistuksen oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista tarkentaa potilaan mahdollisen raskauden vaikutusta oikeutusarviointiin

Huhtikuun 5. päivä tuli voimaan Säteilyturvakeskuksen määräys oikeutusarvioinnista ja säteilysuojelun optimoinnista lääketieteellisessä altistuksessa. Määräyksessä annetaan säteilylaissa (859/2018) esitettyjä vaatimuksia täydentäviä vaatimuksia oikeutusarviointi- ja optimointikäytännöistä.

Määräyksessä korostetaan lähettävän lääkärin tai hammaslääkärin vastuuta oikeutusarvioinnissa tilanteessa, jolloin ei ole käytettävissä lähettämissuosituksia. Tällöin lähettävän lääkärin on tehtävä oikeutusarviointi, joka perustuu tehtyyn kirjallisuushakuun ja tutkimustiedon kriittiseen arviointiin. Oikeutusarviointi ja sen perusteet on kirjattava lähetteeseen.

Raskauden vaikutus oikeutusarviointiin

Raskauden selvittäminen voidaan riskiperusteisesti asiaa pohtien jaotella kolmelle eri tasolle vatsan ja lantion alueelle kohdistuvan altistuksen perusteella: 1) suuri altistus, 2) altistus, jota ei voida jättää huomioimatta ja vaatisi säteilysuojelun optimointia sekä 3) sikiön kannalta merkityksetön altistus. Näistä ensimmäiseen tasoon kuuluvat sädehoito, suuren lääketieteellisen altistuksen sikiölle aiheuttava isotooppitutkimus sekä tietokonetomografialla tai muulla suurta lääketieteellistä altistusta aiheuttavalla menetelmässä tehtävä vatsan tai lantion alueen röntgentutkimus tai –toimenpide. Ensimmäinen taso on laaja ja siinä voisi käyttää riskiperusteisesti useita menettelyjä lähtien raskaustestin käyttämisestä erilaisiin luottamuksellisiin keskusteluihin. Toisella tasolla rutiiniluontoiset kyselyt ovat tyypillisin menettely. Kolmas taso on sellainen, johon kuuluvat ainakin hampaiston, pään ja kaulan alueen tai raajojen lääketieteellistä altistusta aiheuttavat röntgentutkimukset tai -toimenpiteet, kun säteilyä ei kohdisteta lähelle vatsaa tai lantiota. Toiminnanharjoittajan olisi siis perusteltava riskiperusteisesti tarvittavia menettelyjä erityisesti edellä mainitulla toisella tasolla.

”Raskauden aiempaa tarkempi varmistaminen on tarpeen, koska tieto raskaudesta auttaa ehkäisemään tai ainakin pienentämään sikiölle aiheutuvaa säteilyaltistusta”, toteaa STUKin tutkimusprofessori Eeva Salminen.

Säteilyaltistuksen vertailutasot

Määräyksen liitteinä on annettu potilaan säteilyaltistuksen optimoinnin tukena käytettävät potilaan säteilyaltistuksen vertailutasot. Vertailutasot ovat käytännössä vastaavat, mitkä on aiemmin annettu Säteilyturvakeskuksen päätöksinä. Muutoksena vertailutasojen suureet on päivitetty vastaamaan Säteilyturvakeskuksen määräyksessä säteilymittauksista S/6/2018 määrättyjä ilmakermaperusteisia suureita ja niiden nimiä. Myös annokseen viittaavia nimiä voidaan edelleen käyttää.

Määräyksillä annetaan ylemmän tason säädöksiä, säteilylakia 859/2018, valtioneuvoston asetusta (1034/2018) ja sosiaali- ja terveysministeriön asetusta (1044/2018) tarkentavia vaatimuksia. Määräyksissä ei toisteta ylemmän tason säädöksissä esitettyjä vaatimuksia, mikä onkin aiheuttanut hämmennystä muun muassa määräysluonnoksia kommentoineissa toiminnanharjoittajissa. Toiminnanharjoittajat ovat aiemmin tottuneet Säteilyturvakeskuksen julkaisemiin ST-ohjeisiin, joihin oli koottu kunkin aihealueen vaatimukset. Säteilyturvakeskus julkaisee tietokantapohjaisen ohjeistopalvelun, josta aihealuetta koskevat vaatimukset löytyvät kootusti ja ohjeluonteisesti.

Lisätietoja:

Petra Tenkanen-Rautakoski, toimistopäällikkö
etunimi.sukunimi@stuk.fi

herca-awareness-kampanja-2019

HERCA Awareness -kampanja 2019

"Voinko pyytää potilaalle röntgentutkimuksen, jos vastaava tutkimus voidaan tehdä käyttäen ionisoimatonta säteilyä?"

Euroopan säteilysuojeluviranomaisten yhdistyksen HERCAn (Heads of the European Radiological Protection Competent Authorities) Awareness-kampanja on suunnattu erityisesti lääkäreille, jotka lähettävät potilaita lisätutkimuksiin. Siinä heitä muistutetaan asioista, jotka pitää selvittää ennen päätöstä radiologiseen tutkimukseen lähettämisestä.

STUK on julkaissut HERCAn kampanjasta Suomen oloihin sovitetun kampanjamateriaalin (linkit avautuvat uudessa selainikkunassa):

HERCAn kampanjasivu (englanniksi, linkki avautuu uudessa välilehdessä)

Lisätietoja:
Tarkastaja Timo Helasvuo, etunimi.sukunimi@stuk.fi