Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Terveydentilan seuranta

Säteilytyötä tekevän työntekijän terveydentilan seurannan tarkoituksena on varmistaa, että työntekijä soveltuu säteilytyöhön eikä hänen terveydentilansa ole esteenä säteilytyön tekemiselle. Luokkaan A kuuluvan säteilytyöntekijän terveydentilan seurantaa suorittavan lääkärin on oltava Valviran säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi hyväksymä.

Kenelle terveydentilan seuranta on järjestettävä?

Luokkaan A kuuluvalle säteilytyöntekijälle on tehtävä alkutarkastus ennen työnteon aloittamista, jotta voidaan todeta, että työntekijä soveltuu työhön. Tämän lisäksi on järjestettävä vuosittainen terveydentilan seuranta. Työntekijää ei saa luokitella luokkaan A kuuluvaksi eikä pitää sellaisessa työssä, jos hän ei terveytensä puolesta siihen sovi. Luokkaan B kuuluvalle säteilytyöntekijälle ei ole säteilysuojelusyistä tarvetta terveyden seurantaan.

Mitä tietoja toiminnanharjoittajan on lääkärille ilmoitettava?

Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille säteilytyöntekijän luokka sekä annettava tietoa työntekijän työtehtävistä ja työoloista sekä säteilyaltistukseen vaikuttavista tekijöistä niin yksityiskohtaiset tiedot, että lääkäri voi päättää työntekijän työhön soveltuvuudesta ja terveydentilan seurannasta.

Toiminnanharjoittajan on viipymättä ilmoitettava terveydentilan seurantaa suorittavalle lääkärille työntekijän säteilyaltistuksen kannalta merkittävistä havainnoista ja poikkeavista tapahtumista.

Terveydentilan seurantaa suorittava lääkäri ja pätevyys

Luokkaan A kuuluvan säteilytyöntekijän terveydentilan seurantaa suorittavan lääkärin on oltava Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valviran) säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi hyväksymä.

Lisätietoja hyväksynnän hakemisesta säteilyyn perehtyneeksi työterveyslääkäriksi antaa Valvira. Valvira merkitsee lääkärien pätevyydet Terhikki-rekisteriin ja pitää saatavilla luetteloa hyväksytyistä säteilyyn perehtyneistä työterveyslääkäreistä.