Säteilyn käyttäjälle Säteilyn käyttäjälle
Säteilyn käyttäjälle

Säteilytyö ulkomailla

Ulkomailla tehtävää säteilytyötä varten tarvitaan ns. säteilypassi. Säteilypassiin tarvittava säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja tilataan Säteilyturvakeskuksesta.

Kun henkilö menee EU:n alueelle säteilytyöhön, jossa hänet luokitellaan luokkaan A kuuluvaksi säteilytyöntekijäksi, on hänen toimitettava ulkomaiselle työnantajalle ns. säteilypassi. Myös muiden ulkomaille säteilytyöhön lähtevien henkilöiden on hyvä etukäteen tarkistaa tulevalta työnantajalta, mitä asiakirjoja tarvitaan.

Suomalainen säteilypassi on kaksiosainen

Säteilypassi koostuu Säteilyturvakeskuksesta tilattavasta säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjasta ja säteilyyn perehtyneen työterveyslääkärin kirjoittamasta lääkärintodistuksesta. Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjaan on merkitty tiedot työntekijän aikaisemmasta säteilyaltistuksesta. Lääkärintodistuksesta käy ilmi työntekijän soveltuvuus säteilytyöhön.

Säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja palautetaan STUKiin

Ulkomainen työnantaja tai annosmittauspalvelu merkitsee säteilyaltistuksen seuranta-asiakirjaan työnaikaista säteilyaltistusta ja työn kestoa koskevat tiedot. Kun työ ulkomailla loppuu, on säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja palautettava Säteilyturvakeskukseen, jossa asiakirjaan merkityt tiedot kirjataan annosrekisteriin. Uusi säteilyaltistuksen seuranta-asiakirja voidaan myöntää vasta sen jälkeen, kun aiempi seuranta-asiakirja on palautettu.